Regels toekennen Draaginsigne Gewonden verruimd

De regels voor het toekennen van het Draaginsigne Gewonden (DIG) zijn verruimd. Een militair met ernstig psychisch letsel door herhaaldelijk of langdurige blootstelling aan de directe gevolgen van oorlogsgeweld, kan nu ook het insigne krijgen.

Eerder moest sprake zijn van lichamelijk of psychisch letsel door een direct op de persoon gerichte gevechtshandeling of geweldsuitoefening.

Dat wil zeggen dat onder anderen medische specialisten het insigne kunnen aanvragen. Voorwaarde is dat zij langdurig slachtoffers van oorlogsgeweld behandelden en daardoor psychisch letsel opliepen. Ook militairen met een posttraumatisch stress-syndroom (PTSS) door bijvoorbeeld het ruimen van massagraven komen in aanmerking voor het ereteken.

Dat geldt niet voor militairen met psychische schade doordat ze enkel getuige waren van gevolgen van oorlogsgeweld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een vluchtelingenstroom of een schokkende gebeurtenis.
Adviescommissie
Een adviescommissie behandelt elke aanvraag individueel. De commissie kan aanvragen die eerder zijn afgewezen, opnieuw beoordelen. In die gevallen speelt de verruiming van de toekenningsregels voor het DIG een rol. Er hoeven dan geen nieuwe feiten en omstandigheden te zijn. Als die er wel zijn, moet een nieuwe aanvraag worden gedaan.

Vanaf 1 januari 2017
Het nieuwe ministeriële besluit gaat vandaag met terugwerkende kracht in tot 1 januari. Het besluit geldt ook voor aanvragen van voor 1 januari, waarover nog niet is beslist. Eerdere besluiten, richtlijnen en beleid over het DIG zijn hiermee ingetrokken.

Onderdeel veteranenbeleid
Het herzien van het ministeriële besluit over het DIG komt voort uit het veteranenbeleid. Een evaluatie wees uit dat het decoratiebeleid van Defensie onder de loep moest worden genomen. Het aanvragen van en de regels over de DIG bleken een steeds terugkerend vraagstuk.

Aanvragen
Actief dienend personeel vraagt het DIG aan via de directe commandant. Postactieve veteranen doen dat via het Veteranenloket. Deze routes gelden ook voor een nieuwe beoordeling van een eerder afgewezen aanvraag.