Reactie Defensie op berichtgeving ABP

De vakbonden voor Defensiepersoneel hebben, na het raadplegen van hun leden, het onderhandelingsresultaat van 20 augustus, over de arbeidsvoorwaarden, niet geaccepteerd. Dat hebben de bonden staatssecretaris Barbara Visser 4 oktober laten weten.
Onderdeel van het onderhandelaarsresultaat was een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Het doel daarvan was een evenwichtiger pensioenopbouw voor alle generaties. Daarnaast was het de bedoeling de pensioenaanspraken voor veel militairen aanzienlijk te verbeteren.
Nu het onderhandelingsresultaat van de baan is, kan ook de wijziging van de pensioenregeling niet doorgaan. Militairen ontvingen 23 oktober een bericht van ABP met deze boodschap. In het AV-akkoord van 2017 is voor 2018 een overgangsregeling met een eindloonkarakter afgesproken. Deze overgangsregeling houdt per 1 januari 2019 op te bestaan.

Minder
Vanaf 1 januari 2019 zet het ABP de pensioenregeling voor militairen voort als een middelloonregeling. ABP noemt dit een ‘basisregeling’. Hieronder bouwen militairen bij salarisverhogingen minder pensioen op dan onder de huidige regeling.

Binnen het sectoroverleg Defensie maken de werkgever Defensie en de Centrales van Defensiepersoneel samen afspraken over de arbeidsvoorwaarden, waaronder de pensioenregeling. ABP is uitvoerder van de pensioenregeling. Daarom vindt Defensie het belangrijk dat de werkgever en de centrales zelf afspraken maken over de pensioenregeling voor militairen. Defensie wil daarom op korte termijn samen met de centrales om tafel.

De pensioenregeling voor militairen is een belangrijk onderwerp, waar geen onduidelijkheid over mag bestaan. Defensie houdt militairen daarom nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bron: Defensie