Proeftuinen brengen nieuw personeelsmodel Defensie dichterbij

Staatsecretaris Barbara Visser heeft jl. vrijdag de aftrap gedaan voor de zogenoemde proeftuinen. Die brengen nieuwe HR-vormen (human resources) in de praktijk. Dit moet Defensie halverwege volgend jaar in stappen naar een nieuw personeelssysteem en bijbehorende nieuwe organisatie brengen. Hiermee moet Defensie de (toekomstige) uitdagingen op personeelsgebied het hoofd kunnen bieden.

Met de tijden zijn ook de wensen van het Defensiepersoneel veranderd. De arbeidsmarkt en Defensie-operaties veranderen en vragen om flexibele oplossingen. Die zijn niet mogelijk met het huidige personeelssysteem. Daarom werkt Defensie toe naar een nieuw model: dichter bij de praktijk van het personeel, de commandanten en operaties.

Zo hoopt de krijgsmacht personeel te behouden en nieuw personeel flexibel aan zich te binden. Een nieuw personeelsmodel is een grote verandering. Dat is niet in 1 keer voor iedereen te veranderen.

Daarom start nu op 3 plekken proeftuinen: bij 13 Lichte Brigade (Oirschot), op Vliegbasis Volkel, de Defensie Gezondheidszorg Organisatie en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (Vredepeel).

Wat zijn proeftuinen?
In de proeftuinen wordt in de praktijk onderzocht wat wel en wat niet werkt. Getest worden onder meer:

Flexibele contractvormen die beter aansluiten op de behoeften van nieuw en huidig personeel;
Regionale werving, keuring, selectie en aanstelling;
Betere en begeleiding van individuele medewerkers in hun loopbaanontwikkeling;
Intensieve regionale samenwerking met relevante spelers.
De proeftuinen zijn bewust decentraal: dicht bij de operatie, het personeel en regionale partners.
Dichter bij de operatie en het personeel voor meer maatwerk. Dit vergroot het loopbaanperspectief doordat beter is in te spelen op interne en externe kansen.

Dicht bij regionale partners voor meer maatschappelijke verankering en samenwerking met partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Daarbij wordt de samenwerking op het gebied van recruitment en opleiden geprofessionaliseerd.

Nieuw HR-model
Op basis van de ervaringen uit de proeftuinen wordt een nieuw personeelssysteem ontwikkeld. Dit vervangt uiteindelijk het Flexibel Personeel Systeem (FPS). In het nieuwe systeem staat niet het vervullen van functies, maar het ‘lezen’ van mensen voorop. Wat zijn iemands ambitie, vaardigheden en capaciteiten? Waar ligt de persoonlijke groei? Iedereen wordt gezien als talent. Defensie wil het beste uit mensen naar boven halen.
Een gedachte over “Proeftuinen brengen nieuw personeelsmodel Defensie dichterbij

  1. Zijn nog veel zaken onzeker. Hoe bij oefeningen, uitzendingen met flexibele contacten, of mag het zittend personeel dit oplossen die wel een volle week werken. En mag een werknemer die nu 38 uur werkt ook een flexibel contract aanvragen?
    Ben nog lang niet overtuigd denk als we markt conform gaan werken lees salaris overeenkomstig bedrijfsleven er zeker meer mensen komen.
    En

Reacties zijn gesloten.