Prinsjesdag 2016: Defensie door op weg omhoog

et kabinet stelt volgend jaar € 300 miljoen euro extra beschikbaar voor Defensie. Hiervan wordt ongeveer € 200 miljoen ingezet om de basisgereedheid op orde te brengen. Zo wordt onder meer de reservedelenvoorraad aangevuld en kan extra personeel worden aangenomen. Ongeveer € 100 miljoen is nodig om de Rijksbrede ruilvoetproblematiek op te lossen. Dat is vandaag op Prinsjesdag officieel bekend gemaakt.

De krijgsmacht zet zich in 2017 met bijna 8,7 miljard euro in voor een veilige en stabiele wereld. Dit is belangrijker dan ooit. Europa wordt omringd door conflicten en dreigingen en wereldwijd is de veiligheidssituatie complex en onzeker.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert is blij met de investering. “Onze eerste prioriteit is het op orde brengen van de basisgereedheid. Dat kunnen we met dit bedrag doen. Het zal logischerwijs enige tijd duren voordat de maatregelen ook daadwerkelijk voelbaar en zichtbaar zijn. Maar, we komen nu op een punt waar we langzamerhand de positieve effecten van het extra geld gaan zien.”

Alphen, Munitiepark. 8 januari 2015.Op het munitiepark te Alphen ligt munitie om te verschieten of te werpen goed opgeslagen in een groot bunkercomplex..Foto: Een van de opslagbunkers voor F-16 bewapening.

Alphen, Munitiepark. 8 januari 2015.Op het munitiepark te Alphen ligt munitie om te verschieten of te werpen goed opgeslagen in een groot bunkercomplex..Foto: Een van de opslagbunkers voor F-16 bewapening.

Basisgereedheid weer op orde
Sinds 2014 heeft dit kabinet de defensiebegroting opgehoogd. Met de € 200 miljoen extra zet de krijgsmacht dus opnieuw een stap voorwaarts. Het toegevoegde bedrag loopt op tot structureel € 870 miljoen in 2021. In dat jaar moet de basisgereedheid weer op orde zijn. Materieel, personele vulling en geoefendheid zijn dan zo op peil dat de krijgsmacht weer slagvaardig is.

Bal ook bij onszelf
Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp: “Er is veel instabiliteit om ons heen. Dat vraagt om een krijgsmacht die er staat als het er echt op aankomt. Maar, ik wil ook benadrukken dat de bal ook bij onszelf ligt. De politiek heeft de problemen onderkend. Het is aan ons om het waar te maken.”

Het geld wordt gebruikt om de geoefendheid van militairen te verbeteren, inclusief die voor grootschalig optreden op hogere geweldsniveaus. Ook wordt geïnvesteerd in brandstof, oefenmunitie en inlichtingencapaciteit. Een ander speerpunt dat samenhangt met de basisgereedheid is de vulling van eenheden. Om dit te verbeteren wordt geïnvesteerd in initiële en functieopleidingen, zoals de opleiding ‘Veiligheid & Vakmanschap’.

Waarnemers aan het werk tijdens de internationale oefening Griffin Strike (Baumholder, september 2016). Hier treden fire support teams, mortieren, waarnemers en Pantzerhouwitzers gezamelijk op. Zo wordt gelijktijdig het internationaal optreden beoefend en lucht- en grondvuursteun.Toon opties
Waarnemers aan het werk tijdens de internationale oefening Griffin Strike (Baumholder, september 2016).
Wisselkoerstegenvallers opvangen
Verder stelt het kabinet eenmalig €40 miljoen beschikbaar om de valutakoersschommelingen op te vangen. Hiermee wordt een reservering binnen de defensiebegroting aangelegd. Wisselkoerstegenvallers worden vanuit deze reservering gedekt, wisselkoersmeevallers komen ten gunste van deze reservering. Verder maakt het kabinet voor de implementatie van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) de komende jaren structureel €20 miljoen vrij.

Den Haag, 20 september 2016 Prinsjesdag 2016

Den Haag, 20 september 2016
Prinsjesdag 2016

Veiligheidsanalyses wijzen uit dat de verslechtering van de internationale veiligheidssituatie structureel is. Na het op orde brengen van de basisgereedheid is daarom verdere versterking en vernieuwing van de krijgsmacht noodzakelijk. Defensie heeft daarin een aantal vervolgstappen geïdentificeerd. Deze vervolgstappen zijn erop gericht om de bestaande krijgsmacht slagvaardig te houden en te moderniseren, om de operationele ondersteuning te versterken en om de slagkracht uit te breiden. Dit is afhankelijk van de internationale veiligheidssituatie en de beschikbare financiële middelen.

d160920mr0592

Eredetachement van het Garderegiment Grenadiers en Jagers op het Binnenhof.
Tijdens Prinsjesdag stond een groot aantal militairen opgesteld langs de route van de Glazen Koets. Ook reden er Defensie-eenheden mee in de Koninklijke Stoet.