Politieopleiding een jaar korter in strijd tegen tekort aan agenten

De politiebonden, de korpsleiding en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben afspraken gemaakt over de aanpak van het tekort aan politiemensen. Door de vergrijzing gaan er de komende jaren 17.000 agenten en rechercheurs met pensioen.

Belangrijkste onderdeel is dat de basisopleiding wordt verkort van drie naar twee jaar, zodat de instroom in het korps toeneemt. “Uiteraard blijft de doelstelling dat aspiranten goed worden voorbereid op hun werk”, stelt het ministerie.

Jaar één is bedoeld voor theorieonderwijs, jaar twee voor de praktijk, waarbij de agenten in opleiding ook al ingezet worden bij het reguliere politiewerk.

Verder wordt het mogelijk om politievrijwilligers tijdelijk in dienst te nemen, zodat ze meer uren kunnen werken. Daarnaast kunnen politiemensen doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen