Politie vindt coke na melding geluidsoverlast bij militair. Militair vecht ontslag aan. Lukt dat?

Hoe streng is het drugsbeleid bij Defensie en hoe ver kan men gaan? Die vraag beantwoorden we maar meteen even met een plaatje, met een ” rel=”noopener” target=”_blank”>linkje naar het gehele document hier-pdf. Lang verhaal kort: JE MAG HELEMAAL NIETS.

En dan is er ook nog een extra toevoeging over mensen werkzaam bij de Marechaussee. ‘De positie van de Koninklijke Marechaussee als politieorganisatie legt op de militairen een extra verantwoordelijkheid. Derhalve geldt voor hen de hierboven onder 2 weergegeven uitzondering op de hoofdregel niet. Wanneer bij een militair die behoort tot de Koninklijke Marechaussee op welke wijze dan ook softdrugs aanwezig heeft dan wel softdrugs gebruikt, volgt ontslag.’ Nou, met die voorkennis trekken we naar de rechtbank waar een voormalig lid van diezelfde Koninklijke Marechaussee zijn ontslag aldaar aanvecht. Waarom de man is ontslagen kon u al een beetje in de kop hierboven lezen. Hij gaf een feestje om zijn verjaardag en terugkeer uit Afghanistan te vieren en deed dat met zo veel overgave dat de politie werd gebeld om het feestgedruis wat te temperen. Daar aangekomen werd de man gevraagd zich te legitimeren, waarop hij zijn portemonnee uit zijn broekzak haalt, en er ‘een ponypack, een gevouwen papiertje, met daarin – naar later bleek – 0,6 gram cocaïne op de grond viel. Eiser heeft tweemaal geprobeerd deze ponypack weg te schoppen. Hij maakte vervolgens de opmerking: “Dit gaat mij mijn baan kosten.” De vriendin van eiseres heeft, nadat zij erbij was gekomen en haar verteld was wat er was gebeurd, gezegd dat de ponypack van haar was en dat zij deze in eisers broekzak had gestopt, omdat zij zelf haar handen vrij wilde houden. Zij had zelf geen zakken in haar kleding om het op te bergen.’

Inlaten met harddrugs
Ziedaar meteen het verweer van de man. Het was niet zijn coke, maar van zijn vriendin. ‘Eiser had als ervaren opsporingsambtenaar in een split second door dat het om drugs zou moeten gaan en heeft daarom uit pure schrik en wanhoop de ponypack geprobeerd weg te schoppen in een reflex’, aldus zijn raadsman. Volgens de man is er geen reden om dit verweer terzijde te schuiven want bewijs voor het tegendeel ontbreekt. Daarbij komt dat de militaire politierechter de man al eerder heeft vrijgesproken. De vriendin van de man heeft bij die politierechter onder ede verklaard dat het haar coke was, waarop de die rechter bepaalde dat het niet onmogelijk is dat de man de coke van zijn vriendin alleen even bij zich hield. Met die eerdere vrijspraak achter de hand verwijst de man naar eerdere jurisprudentie, waarin is bepaald dat het oordeel van een eerdere autoriteit of rechter niet kan worden vernietigd zonder twijfel op te roepen over de juistheid van de gronden waarop de militaire politierechter de vrijspraak heeft gebaseerd. ‘Daarbij is tevens van belang dat de autoriteiten zich dienen te onthouden van strafrechtelijke karakterisering van de gedraging van de betrokkene en hun eigen forum niet te buiten gaan.’ Wat brengt de raadsman van Defensie hier tegenin? Die richt zich op de zinsnede uit het plaatje hierboven. Defensie heeft namelijk ‘op basis van deugdelijk vastgestelde gegevens’ kunnen vaststellen dat de man ‘zich schuldig heeft gemaakt aan het zich inlaten met harddrugs door het aanwezig hebben van cocaïne’. Klinkt sterk, maar levert niets op, want de bestuursrechter ziet geen aanleiding het oordeel van de politierechter in twijfel te trekken. 1-0 voor coke-wegschopper. Nu afwachten of Defensie nog in hoger beroep gaat. Want regels zijn regels, toch?

Bron: DasKapital / Defensie (foto illustratief)