Politie ontvangt 500 claims per jaar

Jaarlijks ontvangt de politie ongeveer 500 grote claims, waarbij het gaat om bedragen van boven de 2500 euro. Deze claims worden beoordeeld door de verzekeraar van de politie. Een onbekend deel wordt toegewezen. Sinds 2013 keerde de verzekering gemiddeld meer dan een miljoen euro per jaar uit.

Over de periode 2013 tot en met halverwege 2017 heeft de politie bijna 2500 grotere schadeclaims ontvangen. Deze hebben miljoenen gekost, zo meldt de NOS zaterdag op basis van opgevraagde informatie.

De meeste schadeclaims vloeien voort uit het binnenvallen van panden door de politie. Soms doet de politie dit op een verkeerd adres. In andere gevallen moest een voordeur geforceerd worden. Ook ruw verlopen aanhoudingen of spullen die kwijtgeraakt zijn na een inbeslagname, zijn dikwijls aanleiding voor een claim en eventueel een schadevergoeding.