Politie gaat postie op het web verbeteren

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft afgelopen week het meerjarenplan gepresenteerd dat de politie op het web moet versterken en vernieuwen. Jaarlijks gaat er 64 miljoen euro extra naar ict-toepassingen en opsporingstechnieken voor de bestrijding van cybercrime en om agenten beter om te laten gaan met big data.

“Om te zorgen dat agenten beschikken over passende middelen om digitale aspecten van criminaliteit te adresseren zullen in deze kabinetsperiode de ict-voorzieningen bij de politie worden doorontwikkeld, zowel in het kader van cybersecurity als cybercrime”, zo laat de minister aan de Tweede Kamer weten. Grapperhaus stelt dat innovatie noodzakelijk is om sneller informatie te kunnen analyseren ten behoeve van forensische technologie, het verbeteren van de opsporing, de aanpak van terreur en de internationale informatie-uitwisseling.

Verder meldt de minister dat er “substantieel geïnvesteerd” wordt in het tegengaan van cybercrime en internationale samenwerking door het aanstellen van 111 agenten bij de landelijke eenheid en 60 agenten met specifieke digitale expertise bij de regionale eenheden. “Criminelen maken immers, misschien nog wel meer dan gewone burgers, volop gebruik van de nieuwe mogelijkheden van internet en onze globaliserende wereld”, aldus de minister.

Bron: seurity.nl