Plan voor bergen F-5 Luchtmachtdagen

Defensie en de gemeente Menameradiel gaan vandaag voorbereidingen treffen voor de berging van de F-5 van de Zwitserse groep Patrouille Suisse. Het toestel is een dag voor de Luchtmachtdagen bij de Bodde in Bitgum neergestort. Een bergingsofficier is vrijdag op de plek geweest waar het vliegtuig neerkwam en heeft een bergingsplan gemaakt.

Het is een eerste opzet, de gemeente Menameradiel zal hier nog over overleggen. Wel zal een begin gemaakt worden met de aanvoer van zand. Hiermee kan een pad worden aangelegd naar de plaats waar het toestel ligt.
Dinsdag wordt een begin gemaakt met de aanvoer van zand, waarmee een pad wordt aangemaakt naar de plek waar het toestel ligt. Er wordt tevens een tijdelijke dam aangelegd. Deze wordt door Defensie beveiligd. Daarnaast wordt er nog milieu- en bodemonderzoek utigevoerd. Als dat klaar is, wordt het toestel geborgen. De F-5 wordt dan naar Woensdrecht gebracht voor onderzoek. Daarna wordt ook het terrein gesaneerd en hersteld.

Patrouille de Suisse Luchtmachtdagen 2013_Noventas by MinDef

Omwonenden worden met een brief op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Het vliegtuig kwam neer in een vijver tussen de kassen. De piloot sprong met de schietstoel uit zijn toestel en raakte licht gewond. Het team trok zich na het ongeluk terug uit het programma van de open dagen.

Bron: Omrop Fryslân / Twitter VKMAG / Defensie