Petitie tegen verhuizing Mariers aangeboden aan 2e kamer

De petitie voor behoud van de marinierskazerne in Doorn is aangeboden aan Kamerleden in Den Haag. Bijna 13-duizend mensen zetten de afgelopen weken een krabbel om de verhuizing terug te draaien.

De verhuizing naar Zeeland was al zo goed als rond, maar zowel vanuit de politiek, als vanuit defensie en inwoners van Doorn is steeds meer kritiek op het plan. Het idee van de petitie komt van Miriam Appels uit Driebergen. Zij vindt dat de gezinnen van de mariniers de dupe zijn van de verhuizing naar Zeeland.

Actie
De initiatiefneemster hoopt dat de handtekeningenactie wat teweeg brengt en dat de Kamerleden iets kunnen doen om de verhuizing te voorkomen. Volgens voorzitter Han ten Broeke van de vaste Kamercommissie defensie zou de petitie de mariniers kúnnen helpen. Het is in het verleden wel eens gebeurd dat dit soort besluiten zijn teruggedraaid.

Binnenkort praat de Tweede Kamer over de verhuisplannen van de mariniers.