Prins Pieter-Christiaan bevorderd tot reservekolonel

Prins Pieter-Christiaan is sinds gisteren reservekolonel bij de Koninklijke Marechaussee. Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink hebben hem bevorderd.
De prins vervulde zijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee en trad er in 2001 in vaste dienst. In 2004 leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de oprichting van Frontex, het agentschap voor de bewaking van de EU buitengrens.
Na diverse rangen te hebben doorlopen verliet prins Pieter-Christiaan de Koninklijke Marechaussee in 2009. Wel bleef hij aan het Wapen verbonden als reserveluitenant-kolonel, met expertise in beleidsontwikkeling op het gebied van veiligheid.

Internationale gendarmeriebijeenkomsten
Internationale samenwerking is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De komende jaren vertegenwoordigt de prins de marechaussee bij grote internationale gendarmeriebijeenkomsten. Hij ondersteunt daarbij de Commandant Koninklijke Marechaussee en participeert in diverse werkgroepen.

Het internationale netwerk en de internationale ervaring van Prins Pieter-Christiaan worden benut voor de ondersteuning bij voorzitterschappen. Het gaat om die van de European Gendarmerie Force (EGF), de International Association of Gendarmeries and Police Forces with Militairy Statues (FIEP) en de European Union Police and Civilian Services Training (EUPCST).

Bron: Defensie

Slimme precisiegranaat bewijst zich in Zweden

Pantserhouwitsers van het Vuursteuncommando hebben deze week meerdere 155mm Excaliburgranaten succesvol afgevuurd. Dat gebeurde tijdens oefening Dragon Supremacy op het Zweedse schietterrein Älvdalen. Hiermee heeft de complete vuursteunketen zich bewezen. De artillerie kan de precisiegranaat in gebruik nemen.
De gevechtsbrigades van de landmacht, commando’s en de mariniers zijn eenheden die tijdens operaties nauw kunnen samenwerken met het Vuursteuncommando. De nieuwe granaten stellen de eenheid in staat om vijandelijke doelen op 50 kilometer afstand uit te schakelen. Nevenschade wordt beperkt doordat de bom wegens zijn zogenoemde top attackeen, verticale vlucht naar beneden neemt.
Dankzij de geslaagde test schaart de Nederlandse krijgsmacht zich nu in hetzelfde rijtje met Amerika, Australië, Canada en Zweden. In Europa is Nederland het eerste NAVO-land dat nu beschikt over dit uiterst nauwkeurige en krachtige artilleriewapen.

Flexibel, precies, genetwerkt en interoperabel
Dragon Supremacy is de afsluiting van een langlopend wapenproject. Al in 2015 kocht Nederland de munitie van de Verenigde Staten. Nadat dat land echter minimale scheurtjes in de springstof opmerkte, duurde het door onderzoeken jaren voordat de Excalibur een plek kreeg in het arsenaal van het Vuursteuncommando.

De goedkeuring is een belangrijke mijlpaal in het transformatieproces. Dat is nodig om de Nederlandse artillerie om te vormen. Dat moet van een gelimiteerd oppervlaktewapen naar een flexibel, precies, genetwerkt en interoperabel wapensysteem. Een systeem dat op grote afstand en met grote nauwkeurigheid doelen aanvalt.

Niet wachten
Artilleriecommandant luitenant-kolonel Rienk Sijbrandi: “Excalibur zou het optreden van Nederlandse eenheden kunnen veranderen. Ik zie het als een switch die we met z’n allen moeten maken. Dit wapen geeft ons echt de capaciteit om inhoud te geven aan het uitvoeren van diepe operaties. Dus niet wachten tot vijandelijke eenheden opduiken bij onze infanterie, maar ze al veel eerder aangrijpen. En het mooie is dat wij tijdens operaties de inzet 24 uur per dag kunnen garanderen.”

De validatieoefening Dragon Supremacy leverde voor alle deelnemende partijen veel waardevolle informatie op over het gebruik van de Excalibur. Niet alleen over het verschieten van het projectiel, maar ook over het gebruik in een Nederlandse pantserhouwitser, de uitwerking op verschillende doelen en de samenwerking met de waarnemers.

Bron: Defensie