Commandant Marechaussee ziet steeds meer potentie voor Eurogendfor

Nederland trekt niet langer de kar van het multinationale samenwerkingsverband van politiekorpsen met een militaire status. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens droeg na 1 jaar het voorzitterschap van de European Gendarmerie Force (Eurogendfor) gisteren over aan Frankrijk.
Nederland voorzag Eurogendfor van het thema ‘Future, Focus en Flexibility’ en stelde een aantal doelen. Zo maakte het zich hard voor het ontwikkelen van toekomstige inzetscenario’s. Daarnaast legde Nederland de focus op kleinschalige inzet met op maat samengestelde eenheden, zogenoemde tailormade specialized teams. Een voorbeeld daarvan is de pilot voor de missie EUCAP Sahel Niger met een specialistisch team. Dat leidde mobiele grensteams op om terrorisme en illegale migratie te bestrijden.

Leijtens: “Ik zie steeds meer potentie voor Eurogendfor op dit moment. Er is een grote behoefte aan tailormade specialized teams, met hoge kwaliteit en snelle inzetbaarheid in crisissituaties. In mijn ogen is Eurogendfor het perfecte platform om in dit soort teams verschillende expertises van de lidstaten samen te brengen.”

Zichtbaarheid en draagvlak
Een ander doel was het vergroten van de zichtbaarheid en het draagvlak, met name binnen de Europese Unie. Nauwe samenwerking is essentieel voor Eurogendfor. Door het netwerk uit te breiden en samenwerking te verbeteren, is het mogelijk beter voorbereid te zijn op toekomstige dreigingen en uitdagingen.

Bij de overdracht van het voorzitterschap was ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Hij is van mening dat Eurogendfor heeft getoond dat samenwerken in een internationale context voor meer wendbaarheid en flexibiliteit zorgt. “En dat is wat we nodig hebben om te reageren op de huidige globale uitdagingen op het gebied van veiligheid en andere bedreigingen. Ik geloof er dan ook in dat we meer moeten samenwerken met de EU. Eurogendfor kan voorzien in kennis en ervaring en heeft de potentie het gemeenschappelijke veiligheid- en defensiebeleid verder aan te scherpen. Door samen te werken, kunnen we onze stem laten horen in Brussel en bijdragen aan de EU gemeenschappelijke veiligheid en defensiedoelen.”

Naast Blok waren onder anderen ook de Italiaanse commandant Eurogendfor Giuseppe Zirone en de commandanten van de bij Eurogendfor aangesloten gendarmeriekorpsen aanwezig. Dat gold ook voor vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en de Eurogendfor-lidstaten. Tot Eurogendfor behoren Frankrijk, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Nederland.

Eurogendfor
Eurogendfor is een internationale organisatie, opgericht voor het inzetten van gendarmerie-type politiecapaciteit en expertise in crisisgebieden. Eurogendfor is een platform voor kennisuitwisseling en kan daadwerkelijke operationele inzet faciliteren en aansturen, via het hoofdkwartier in het Italiaanse Vicenza.

Bron: Defensie

Militaire ‘Champions League’ van onderzoek en innovatie

De nieuwste technologische militaire innovaties waren gisteren te zien bij Innovation in Defence, een beurs in de Fokker Terminal in Den Haag. Van een ‘ondergrondse drone’ tot een elektronisch aangedreven Fennek: de nieuwste ‘snufjes’ kwamen voorbij.
Defensie is vol op zoek naar technologische oplossingen voor de toekomst. Maar daar is vaak unieke kennis voor nodig, die niet zomaar op de markt te vinden is. Daarom werkt Defensie samen met kennisinstituten als TNO, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), het Maritime Research Institute Netherlands (NLR) en de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Aanpassen om een stap voor te blijven
“De samenwerking tussen Defensie en kennisinstellingen zie ik als cruciaal”, zei Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten tijdens haar bezoek aan Innovation in Defence. “Dat heeft ons al veel gebracht. Ik ben van mening dat, als relatief klein land, Nederland meespeelt in de Champions League als het gaat om onderzoek en innovatie.”

Een onmisbare vergaring van kennis en kunde, vindt zij. “Want we leven in een tijdperk van technologische ontwikkelingen die zich snel opvolgen. Als krijgsmacht moeten wij ons constant aanpassen om de tegenstander een stap voor te blijven.”

Militairen krijgen sneller innovaties door samenwerking
Flexibiliteit en snelheid zijn essentieel om doelmatig in te spelen op de technologische behoeftes van Defensie. Om dit beter te organiseren tekende vice-admiraal Arie Jan de Waard vandaag namens Defensie ook nog een intentieverklaring met TNO, het NLR en Marin. Defensie wil namelijk graag dat organisatiegrenzen wegvallen, zodat militairen sneller over innovaties beschikken.

Inzetten op samen doen
Het belang van technologische innovatie wordt volgens De Waard steeds belangrijker door de toenemende dreigingen in de wereld. “We werken al intensief samen met deze partijen, maar dit verbreden en verdiepen we”, zei de directeur Defensie Materieel Organisatie. “Het wordt veel meer dan bij wijze van spreken ‘uurtje, factuurtje’. We zetten in op ‘samen doen’ in een langdurig partnerschap waarbij makkelijk en snel is te schakelen.”

Nieuw is de onderlinge uitwisseling van personeel. Ook stellen de deelnemers opleidingen open voor elkaars medewerkers. Binnen het ecosysteem moet bovendien een gezamenlijke IT-infrastructuur beschikbaar komen.

Bron: Defensie