Defensie en provincie Utrecht slaan handen ineen voor waterstof

Defensie treedt toe tot het Convenant Waterstof en Mobiliteit provincie Utrecht. Op die manier hoopt Defensie nog meer bij te dragen aan de nationale en regionale duurzaamheidsdoelen van Nederland en de provincie. Defensie zette hier vandaag de handtekening voor.
De provincie heeft als doel om voor eind 2025 de mobiliteit te hebben verduurzaamd, door bijvoorbeeld voer- en vaartuigen op groene waterstof te laten lopen. Dit doel past binnen het project emissieloze voertuigen van Defensie.

Waterstof kan daar een grote bijdrage aan leveren, zegt schout-bij-nacht Peter Knipping. Hij tekende namens Defensie. “Iedere liter diesel in een aggregaat in een ver missiegebied heeft een veelvoud aan liters gekost om ‘m daar te krijgen. Dat kan anders en waterstof is een oplossing.”

“We hopen hiermee uit te dragen dat Defensie vanuit het principe ‘samen sterker’ niet alleen in woord, maar ook in daad de regio wil versterken. Dat doen we door reeds ingezette Defensie-initiatieven, zoals de emissieloze voertuigen en duurzame gebiedsontwikkeling, te koppelen aan de ambities van gemeentes en de provincie Utrecht. ”

Voertuigen op waterstof
Als onderdeel van het plan gaat Defensie in de provincie op termijn minimaal 3 voertuigen op waterstof inzetten. Daarnaast onderzoekt Defensie of het mogelijk is om waterstof op te slaan op eigen terreinen en of er plaats is voor een semi-openbaar waterstoftankstation. Defensie bekijkt tenslotte vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van waterstof bij militair materieel.

De voertuigen die op waterstof rijden zijn nog in ontwikkeling. Eind dit jaar wordt duidelijk op welke termijn Defensie de voertuigen kan inzetten.

Bron: Defensie

Een klein gebaar voor erkenning en waardering van veteranen met pin

Het Draaginsigne Veteranen, een veteranenpas, een veteranenvlag. Het zijn artikelen die te maken hebben met de erkenning en waardering van veteranen. Voor hen die geregistreerd staan bij het Veteraneninstituut is er nu ook een veteranenpin. Vandaag of morgen liggen er 2 in de brievenbus.
Bij veteranen gaat het in dit geval om (oud-) militairen met de Nederlandse nationaliteit, die het Koninkrijk dienden.
Dat kan zijn in oorlogsomstandigheden, maar bijvoorbeeld ook tijdens vredesmissies.

Nederland telt momenteel meer dan 100.000 veteranen.

Budget Veteranendag
Het aardigheidje voor deze groep is betaald uit het budget dat was gereserveerd voor de Nederlandse Veteranendag vorig jaar. Vanwege COVID-19 konden activiteiten niet doorgaan en bleef er geld over. De minister van Defensie en een aantal Tweede Kamerleden deelden de mening dat het resterende bedrag besteed moest worden aan zaken voor veteranen. Dat gebeurt nu ook. Naast de veteranenpin wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in het project ‘namen van omgekomen veteranen op viaducten’.

Naam op infrastructuur
Inmiddels zijn in heel Nederland al meerdere bruggen, ecoducten en viaducten voorzien van een naam van een gesneuvelde militair. Ook komende jaren krijgt infrastructuur de naam van tijdens missies omgekomen militairen.

Bron: Defensie