Marineschepen op mijnenjacht in Noord- en Zuid-Europa

Mijnenjager Zr.Ms. Makkum koos eergisteren het ruime sop richting zuidelijke wateren. Zusterschip Zr.Ms. Schiedam vertrekt deze week vanuit het Belgische Zeebrugge naar het noorden. Beide schepen sluiten zich aan bij respectievelijk de Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2) en SNMCMG1.

Deze NAVO-vlootverbanden houden zich de komende 3 maanden onder meer bezig met het ruimen van explosieven. SNMCMG1 doet dat vooral in de Oostzee, Noordzee en Atlantische Oceaan. Daar liggen nog steeds mijnen en andere projectielen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ze leveren een gevaar op voor scheepvaart en visserij.

SNMCMG2 opereert in en rond de Middellandse Zee. Met het eskader neemt de Makkum er ook deel aan maritieme veiligheidspatrouilles. In de Adriatische Zee draait het vooral om het vernietigen van mijnen. Die liggen daar als gevolg van recente conflicten.

Beide vlootverbanden combineren de inzet met internationale (mijnenbestrijdings)trainingen. Dit om de geoefendheid met NAVO-partners op peil te houden.

Flitsmacht
SNMCMG1 en SNMCMG2 zijn onderdeel van het snelst inzetbare deel van de NATO Response Force, de zogenoemde flitsmacht (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Daardoor kan het bondgenootschap voor militaire operaties direct een beroep op hen doen. De eskaders zijn hiervoor permanent beschikbaar.

De Koninklijke Marine levert continu mijnenjagers aan de NAVO voor de snel inzetbare vlootverbanden.

Bron: defensie.nl

Kustwacht Caribisch gebied breidt uit

De Kustwacht in het Caribisch gebied gaat groeien. Met meer personeel ontwikkelt de organisatie zich tot een 24/7 opererende instantie. Dat staat in het Jaarplan 2023 Kustwacht Caribisch gebied. Minister van Defensie Kajsa Ollongren stuurde het vandaag naar de Kamer.

De Kustwacht groeit de komende jaren naar verwachting van ongeveer 250 medewerkers met tientallen voltijdbanen. De nieuwe medewerkers worden voornamelijk geworven in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met de personele groei versterkt de Kustwacht onder meer het grenstoezicht. Daarnaast investeert de organisatie komend jaar in nieuw en bestaand materieel.

Groot domein
De Kustwacht is een belangrijke schakel in de rechtshandhavingsketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Kustwacht opereert in samenwerking met lokale, regionale en internationale partners (zoals de Verenigde Staten, Colombia en het Verenigd Koninkrijk), wat cruciaal is voor inzet in het maritieme domein. Een flink domein: het werkgebied rond en op de Boven- en Benedenwindse eilanden beslaat circa 300.000 vierkante kilometer, bijna vier keer de grootte van het Benelux-grondgebied.

Breed takenpakket
De organisatie is naast dienstverlening, zoals search and rescue, verantwoordelijk voor opsporings- en toezichthoudende taken in het Caribisch gebied. Hierbij valt te denken aan algemene politietaken, terrorismebestrijding en grensbewaking. Ook het bestrijden van mensensmokkel, mensenhandel en irreguliere immigratie vallen onder hun werkzaamheden. Vooral in de drugsbestrijding was de Kustwacht afgelopen jaar uitzonderlijk succesvol, met in totaal bijna 35.000 kilo onderschepte contrabande. Dat maakt dat de organisatie een belangrijke rol speelt in de strijd tegen internationale ondermijning.

Bron: defensie.nl