NAVO gaat nieuwe dreigingen eensgezind te lijf

Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel spraken regeringsleiders en staatshoofden vandaag over het toekomstbestendig houden van het bondgenootschap. De Amerikaanse president Joe Biden sprak voor de eerste keer in zijn presidentschap met de bondgenoten. Hij sprak zijn “krachtige toewijding” aan de NAVO uit. Aan bod kwamen de bestaande en nieuwe dreigingen, en manieren om die het hoofd te bieden. Minister-president Mark Rutte en de ministers Ank Bijleveld-Schouten en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) waren er namens Nederland.
Eenheid
De bondgenoten hebben hun ‘eenheid, solidariteit en saamhorigheid herbevestigd en openen een nieuw hoofdstuk in de trans-Atlantische betrekkingen’, zo stellen ze in de slotverklaring.

“De NAVO is en blijft ons belangrijkste antwoord op veiligheidsvraagstukken en strategische uitdagingen. Eenheid is daarbij het belangrijkste wapen en die behouden en versterken we door uitdagingen samen tegemoet te treden”, zei minister Bijleveld na afloop.

NAVO2030
Op de top was ook veel aandacht voor NAVO2030; het proces dat de politieke dimensie van de NAVO moet versterken. Dit kan door zeker te stellen dat de NAVO militair sterk blijft, maar ook zelf politiek sterker wordt en een meer mondiale benadering kiest. Daarnaast werden op de top het klimaatactieplan en NATO’s Comprehensive Policy en

Official Portrait of NATO Allies

bekrachtigd.

In het klimaatactieplan staan de stappen die de NAVO de komende jaren wil zetten om met de klimaatuitdagingen om te gaan. Ook behandelt het de rol die de organisatie kan spelen bij het tegengaan van klimaatverandering.

De Comprehensive Cyber Defence Policy gaat over de rol van NAVO in het cyberdomein. Meerdere kleinere cyberaanvallen tegen NAVO-bondgenoten kunnen leiden tot het uitroepen van artikel 5. Bovendien kan NAVO een gemeenschappelijke respons op kwaadaardige acties in de toekomst beter faciliteren.

Strategisch Concept updaten
Bondgenoten hebben de SG NAVO opdracht gegeven om een volgend Strategisch Concept te schrijven. Het huidige dateert uit 2010. Sindsdien is de veiligheidssituatie ingrijpend veranderd en zijn dreigingen gegroeid. Rusland kiest vaker voor een agressieve houding en China manifesteert zich assertiever in de wereld. Het volgend Strategisch Concept zal door de volgende Top in Madrid in 2022 worden aangenomen.

Bron: Defensie

Nieuw all-terrain patrouillevoertuig voor mariniers

Defensie schaft 179 kleine all-terrain patrouillevoertuigen aan voor het Korps Mariniers. De nieuwe voertuigen vervangen een deel van de huidige BV206D, Viking en Landrover-voertuigen. Die zitten aan het einde van hun levensduur. Het huidige aantal voertuigen wordt bovendien uitgebreid. Staatssecretaris Barbara Visser informeerde vandaag de Kamer over de aankoop.
Het zogenoemde project Littoral All-Terrain Mobility Patrouillevoertuigen (FLATM PV) moet zorgen voor toekomstbestendige, all-terrain en mobiliteit in de sneeuw voor de lichte amfibische eenheden. Hun optreden kan plaatsvinden in kustgebieden, in arctische omstandigheden en op zeer moeilijk begaanbaar terrein.

Meer mobiliteit
Naast het einde van de levensduur van de huidige voertuigen speelt ook de behoefte aan meer zelfstandigheid een rol. De behoefte aan mobiliteit en de toegang tot (voertuiggebonden-)informatiesystemen is gegroeid. Daarvoor komt 1 type voertuig in 4 varianten: de basisvariant, een versie voor commandovoering en 1 voor verkenning. Een 4e type is bedoeld om reparaties te velde uit te voeren. Het is de bedoeling dat de varianten zoveel mogelijk gelijk zijn aan de basisversie.

Het voertuig moet voldoende transportmogelijkheden bieden aan 4 militairen en hun uitrusting. De wagens moeten eenvoudig en betrouwbaar zijn en inzetbaar onder extreme weersomstandigheden. Daarnaast moeten nieuwe informatie- en communicatiemiddelen aan het voertuig zijn te koppelen. Vanwege de amfibische transportgeschiktheid wordt het project nauw afgestemd met de toekomstige vervanging van de zware en middelzware landingsvaartuigen

Uitdagende eisen
Er worden uitdagende eisen gesteld aan het voertuig. Dat geldt met name voor de zogenoemde over-snow eis, zodat ook is te opereren in gebieden met diepe sneeuw. Uit onderzoek blijkt dat geen bestaand voertuig hieraan voldoet. Een uitgebreid ontwikkelingstraject is vanwege de duur en de kosten echter niet wenselijk. Daarom wordt gezocht naar een civiel of militair voertuig ‘van de plank’ dat al zoveel mogelijk voldoet en is aan te passen. Onderzoeksinstituut TNO wordt bij dit proces betrokken.

Het project begint dit jaar en duurt tot en met 2028. Naar verwachting stromen in 2025 de 1e voertuigen binnen.

Bron: Defensie