Defensie neemt eerste elektrische bedrijfsvoertuigen in ontvangst

Defensie heeft vandaag de eerste 4 van in totaal 134 elektrische bedrijfsvoertuigen in ontvangst genomen. De rest volgt gefaseerd tot het eind van het jaar. De voertuigen worden verdeeld over vrijwel de hele krijgsmacht. Defensie levert hiermee een bijdrage aan de maatschappelijke opgave om klimaatverandering tegen te gaan.

Van de 134 e-voertuigen zijn er 117 bedoeld voor goederenvervoer. Het gaat om 3 verschillende types: voertuigen met een gesloten laadbaak, met een open laadbak en een type met een laadbak met huif. De voertuigen zijn bedoeld om materieel te verplaatsen tussen bijvoorbeeld 2 verschillende legeringsgebouwen.

Daarnaast zijn ze geschikt voor distributietaken van bestelde en geleverde goederen. Ook kunnen ze materieel aanleveren dat benodigd is voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden op defensieterreinen.

De overige 17 voertuigen zijn 6-persoonsminibussen. De luchtmacht gebruikt ze onder meer om personen over vliegbases te vervoeren.

In totaal krijgt de luchtmacht 57 nieuwe e-voertuigen, de landmacht 9 en de marine 6. De meeste gaan naar het Defensie Ondersteuningscommando dat 62 nieuwe elektrische wagens in gebruik neemt.

230V
Voordeel van de nieuwe voertuigen is dat zij op elke defensielocatie zijn op te laden via de standaard 230V wisselstroom.

Dankzij de e-bedrijfsvoertuigen gaat het gebruik van fossiele brandstof op defensielocaties omlaag. De wagens zorgen voor een duurzame manier van verplaatsen. Het Nederlandse bedrijf Spijkstaal levert en onderhoudt het nieuwe wagenpark.

Bron: defensie.nl

Militairen reanimeren met succes wandelaar tijdens 4Daagse

2 Nederlandse militairen hebben vandaag tijdens de 4Daagse het leven van een wandelaar gered. Korporaals Shirley (marine) en Esther (10 natres) zagen tijdens hun eigen wandeltocht een man op het parcours, waar het niet goed mee ging.

De 2 spraken de man aan, maar kregen geen reactie. Ze onderzochten hem en Shirley is vervolgens direct gaan reanimeren, terwijl Esther hulp haalde. Gelukkig boden Britse medici direct ondersteuning.

Terwijl de politie de boel afzette, werd er een poncholiner boven de hulpverleners en het slachtoffer gehouden tegen de zon. De man kwam na 1,5 minuut reanimeren weer bij bewustzijn. Hij is met een ambulance afgevoerd naar een nabijgelegen medisch centrum.

Bedankt voor optreden
Commandant Kamp Heumensoord luitenant-kolonel John Haasnoot heeft de vrouwen vanmiddag opgezocht. Hij heeft de 2 uitvoerig bedankt voor hun kordate optreden en een schildje overhandigd van Kamp Heumensoord.

Voor Shirley is het de eerste keer dat zij de 4Daagse loopt. Esther deed al 7 keer eerder mee, maar doet dat dit jaar voor het eerst als militair.

Bron: defensie.nl