Overeenkomt nieuwe marinierskazerne Nieuw-Millingen getekend

De verouderde kazerne van het Korps Mariniers in Doorn verhuist op termijn naar Kamp Nieuw-Milligen. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo moet er een nieuwe, toekomstbestendige kazerne verrijzen en het terrein (deels) opnieuw worden ingericht. Defensie, de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland tekenden daarom vandaag een overeenkomst. Daarin staat hoe en onder welke voorwaarden zij gaan samenwerken.

Staatssecretaris Barbara Visser: “Ik ben blij deze overeenkomst te kunnen tekenen. Bij een complex project als dit is het belangrijk dat we vanaf het begin met elkaar op 1 lijn zitten. Zo zorgen we ervoor dat de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen niet onnodig wordt vertraagd, maar ook dat iedereen straks tevreden is over het eindresultaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 3 betrokken partijen zich hiervoor zullen inzetten.”

Er moeten verschillende zaken tussen die partijen worden afgestemd. Denk aan het mogelijk aanpassen van het huidige bestemmingsplan van de gemeente Apeldoorn.

Bekijk ook de video met reacties van de betrokkenen op de komst van de marinierskazerne naar Nieuw Milligen.

Natura 2000
Een ander aspect om zo vroeg mogelijk rekening mee te houden, is dat Kamp Nieuw-Milligen gedeeltelijk in Natura 2000-gebied ligt. En daarom aan stikstofregelgeving zal moeten voldoen. Er moet dus een functionele en toekomstbestendige herinrichting komen zonder onnodige aantasting van dit bijzondere natuurgebied.

Coördinerend Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Gelderland is een provincie waar werknemers van Defensie goed kunnen werken. Wij verwelkomen de mariniers dan ook graag. We hebben er vertrouwen in dat de plannen zorgvuldig worden uitgewerkt.”

Betekenis voor Apeldoorn
De komst van ruim 2.100 mariniers heeft een bredere impact op de gemeente Apeldoorn dan alleen de komst van de kazerne. Bijvoorbeeld op de middenstand, de vraag naar huisvesting en het gebruik van voorzieningen. Zo is het de bedoeling dat de mariniers gebruik gaan maken van een nieuw openbaar zwembad. De partijen zullen nog overleggen over de gebruiksvoorwaarden.

De komst van de marinierskazerne is ook een kans om Apeldoorn verder te ontwikkelen tot stad van de veiligheid. Nu al biedt de stad plek aan de politieacademie, de Koninklijke Marechaussee en andere Defensieonderdelen. Daarnaast werkt Apeldoorn met verschillende partners aan een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Dat richt zich op digitale veiligheid, fraude en opsporing Wethouder Jeroen Joon: “Deze samenwerking past ons goed én is goed voor Nederland. Ik kijk er naar uit om de mariniers in onze gemeente te verwelkomen.”

TuinTuin

Amerikaanse helikopters vliegen via Nederland naar huis

Wie de komende weken een Amerikaanse Black Hawk-transporthelikopter boven Nederland spot, hoeft niet verbaasd te zijn. Tot eind april verplaatst een helikopterbrigade met 54 toestellen via Nederland terug naar de Verenigde Staten. Naast Black Hawks, vliegen er Chinook-transporthelikopters en Apache-gevechtshelikopters van Vliegbasis Eindhoven naar Rotterdam. Ook gaan er zo’n 1.200 voertuigen en containers, voornamelijk over de weg, naar de havenstad.

De VS vroegen Nederland om ondersteuning bij de verplaatsing. Defensie zet ongeveer 75 militairen in voor deze zogenoemde Host Nation Support. Dat gebeurt voornamelijk in de Rotterdamse haven en rondom Vliegbasis Eindhoven.

De helikopters vliegen tussen 15 maart en uiterlijk 6 april op weekdagen in groepjes naar Rotterdam. Daar wordt alles ingescheept voor de verdere reis naar de thuisbasis in de staat Kentucky. Op de bijvoegde infographic is te zien welke route ze ongeveer nemen.

Helikopterbrigade
De brigade van de 101st Airborne Division was ruim 9 maanden in Oost-Europa. Daar maakte het deel uit van de versterkte Amerikaanse aanwezigheid in Europa. Dit is een reactie op de annexatie van de Krim door Rusland (2014). Er werd onder meer getraind met NAVO-partners.

Nederlandse inzet
Het overslagterrein in de Rotterdamse haven is ‘tijdelijk militair object’. Dit wordt dag en nacht bewaakt door militairen van de landmacht en hondenteams van de luchtmacht Eenheden van de marine zorgen voor de veiligheid van het transportschip. Zo controleren duikers de kades op explosieven. De luchtmacht coördineert en begeleidt de binnenkomst van de helikopters.

De 54 helikopters maken in Eindhoven een tussenstop. De luchtmacht bewaakt de toestellen en voorziet ze van brandstof. Ook kunnen Amerikaanse militairen de toestellen er eventueel repareren. Achter de schermen maakte de MIVD een veiligheidsanalyse. De Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie zorgt voor het transport van het Amerikaanse personeel.

Mode 2021Mode 2021