Extra IC-capaciteit voor coronapatiënten in Calamiteitenhospitaal

Defensie en het UMC Utrecht richten in het Calamiteitenhospitaal 19 IC-plekken in, speciaal voor coronapatiënten. De militaire organisatie levert 56 verpleegkundigen, 10 artsen, 26 personen ondersteunend personeel en intensive-care materiaal.

De extra capaciteit stelt het UMC Utrecht in staat nog meer IC-patiënten op te nemen die vanwege het COVID-19-virus aan de beademing moeten. In het Calamiteitenhospitaal, dat normaal gesproken kortstondige traumaopvang biedt, wordt de bestaande IC-capaciteit van 12 bedden uitgebreid naar 19.

Met deze extra uitbreiding komt de IC-capaciteit van het UMC Utrecht in totaal op 80 IC-bedden uit. Deze extra capaciteit voor het UMC Utrecht komt geleidelijk beschikbaar, zodat de artsen en verpleegkundigen van Defensie en het UMC Utrecht zich goed kunnen voorbereiden, alle apparatuur aanwezig is en de benodigde middelen in voldoende mate op voorraad zijn. De artsen en verpleegkundigen van Defensie gaan nauw samenwerken met de intensivisten en specialistisch verpleegkundigen van het UMC Utrecht.

Stap in strijd tegen het coronavirus

“Door nu ook gebruik te gaan maken van de IC-capaciteit in Calamiteitenhospitaal met zorgpersoneel van Defensie en UMC Utrecht, zetten we samen met het UMC Utrecht weer een stap in de strijd tegen het coronavirus”, aldus plaatsvervangend commandant Calamiteitenhospitaal, kapitein Esther de Vlugt.

Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en de ministeries van Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijzonder ziekenhuis
Het Calamiteitenhospitaal is een volledig operationeel ziekenhuis dat bij grote ongelukken of calamiteiten voor slachtoffers wordt opengesteld. Dit bijzondere ziekenhuis is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en de ministeries van Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mid-season sale bij bol.com

Defensie helpt bevoorrading voedselbanken weer op gang

Medewerkers van Defensie ondersteunen sinds vandaag 3 distributiecentra van Nederlandse voedselbanken. Dat zijn Amsterdam, Tilburg en Haaglanden. Het gaat om militaire steunverlening in het openbaar belang. De militaire organisatie biedt de hulp tot uiterlijk 1 juli. Naar verwachting rooien de distributiecentra het dan weer op eigen kracht.

Defensie zet voor de ondersteuning van voedselbanken meer dan 40 mensen in, voornamelijk jonge onderofficieren van de landmacht. Defensie levert de hulp op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De militairen helpen zo de voedselstroom richting de betreffendevoedselbanken weer op gang. In Nederland maken zo’n 12.000 gezinnen gebruik van een voedselbank. Het is dus belangrijk dat dit mogelijk blijft. Maar het is wel een behoorlijke opgave voor de 3 distributiecentra. Ze hebben te kampen een tekort aan personeel, want er werken gemiddeld wat oudere vrijwilligers bij de voedselbank, die nu vanwege het virus moeten thuisblijven. Ook was er tijdelijk minder aanbod, onder meer door hamstergedrag in supermarkten en sluiting van horecagelegenheden. 3 distributiecentra sloten daarom tijdelijk de deuren. Er zijn in Nederland 10 dergelijke distributiecentra.

Op de juiste plekken
Met hulp van de militairen starten zij nu weer op. De militairen ondersteunen en adviseren op het gebied van logistiek en leidinggeven. Zo helpen ze de distributiecentra de levensmiddelen weer op de juiste plekken te krijgen.

Mid-season sale bij bol.com