Overheid werkt aan regels voor drones Defensie

De overheid wil de wet verruimen zodat Defensie flexibeler met drones kan omgaan. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatministerie onlangs gemeld in het Nationaal Frequentieoverleg (NFO). In de loop van dit jaar komen er twee marktconsultaties. In 2021 moeten de regels in gaan.
De Telecommunicatiewet bevat al een artikel (3.22) over ‘afwijkend frequentiegebruik’, zoals jammen, spoofen en scannen. Die regelingen krijgen een update. Daarbij komt een regeling voor C-UXV, wat staat voor ‘Counter Unmanned Any Vehicle’.
De gebruikers van de nieuwe mogelijkheden zijn de twee ministeries van Defensie en van Justitie en Veiligheid. Daaronder vallen ook de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) en de IVD (Inspectie Veiligheid Defensie).

Bron: Telecompaper / Defensie (foto illustratief)