Opnieuw munitietekort bij Defensie

Defensie heeft opnieuw te maken met munitietekorten. Vorige keer ging het om kogels, dit maal is er een tekort aan explosieven en ontstekers. Het gevolg is dat mogelijk komend jaar opleidingen bij de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers stil komen te liggen.
De Telegraaf laat vandaag weten dat uit correspondentie die de krant heeft ingezien blijkt dat het Opleidings- en Trainingscommando van de Koninklijke Landmacht (OTCO), de organisatie die alle opleidingen van de Landmacht coördineert, komend jaar zonder explosieven dreigt te komen zitten.
Wat er binnen Defensie nog aan springstof en ontstekers is, wordt toebedeeld aan de Directie Operaties (DOPS), die missies plant en aanstuurt. Deze keuze gaat ten koste van trainingen en opleidingen.

Alleen voor het Korps Commandotroepen (KCT) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) worden wel uitzonderingen gemaakt. Zij krijgen explosieven en ontstekers uit de zogeheten strategische voorraad. Dat is een minimum hoeveelheid aan munitie die defensie altijd heeft om een uitzending mogelijk te maken. Deze uitzondering heeft te maken met het feit dat de kans op een inzet voor deze eenheden het grootst is. Daarom moeten zij hoe dan ook kunnen blijven trainen.

Het ministerie van Defensie bevestigt dat er sprake is van problematiek met springstoffen is.

Een woordvoerder van het departement stelt dat die afgelopen jaar is opgelost door een ander type ontstekers te gebruiken. „Grote aankopen moeten voor 2020 verdere oplossing bieden”, aldus Defensie.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)