Opleidingscentrum Defensie verhuist naar Stroe

Zo’n honderd stafofficieren van defensie verhuizen naar de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe, omdat hier het opleidingscentrum van de militaire verbindingsdienst wordt huisvest.

De militairen worden op de Veluwe toegevoegd aan het Command & Control-Ondersteuningscommando. Met behulp van de modernste communicatiemiddelen, waaronder satellieten, biedt dit commando steun bij de inzet en oefeningen van alle krijgsmachtonderdelen.

Het ministerie van Defensie spreekt van een ‘efficiencymaatregel’.

Geen ontmanteling
Er blijven volgens Defensie nog ‘enkele honderden’ militairen achter op de Bernhardkazerne. Van een ontmanteling van Amersfoorts laatste legerplaats is dan ook geen sprake. Onder meer Manoeuvre zit er nog, het opleidings- en trainingscentrum voor de artillerie en de cavalerie. Ook het cavaleriemuseum is er gevestigd.
De Bernhardkazerne, aan de Barchman Wuytierslaan, werd in 1939 geopend. Na de oorlog werden er NSB’ers en collaborateurs ondergebracht. Daarna kreeg de kazerne de functie van oefenplaats voor dienstplichtigen in Nederlands-Indië. Na de sloop van de Prins Willem III-kazerne, in 1978, verhuisden alle cavalerieopleidingen naar de Vlasakkers.

Tot medio 1996 werden op de Bernhardkazerne duizenden huzaren opgeleid voor tank- of verkenningseenheden.