Opening nieuw militair revalidatiecentrum

https://noventas.mobi/index.php/opening-nieuw-militair-revalidatiecentrum/

Bij het Militair Revalidatiecentrum (MRC) Aardenburg is vandaag de nieuwe huisvesting geopend voor revalidanten die langere tijd blijven. De nieuwbouw in Doorn vervangt 5 oude verblijfpaviljoens. Het gebouw staat symbool voor de aanpak van Aardenburg, dat met relatief veel jonge, militaire revalidanten een bijzondere positie inneemt.

Het revalidatiecentrum combineert innovatieve specialistische revalidatiezorg met rust- en herstelvoorzieningen. Het nieuwe gebouw is dan ook meer dan een plek om te slapen. Het straalt zowel aan de buiten- als de binnenkant rust uit en dat komt het herstel ten goede. De buitenzijde symboliseert de eenheid met de omgeving. Het bos komt binnen terug door een 10 meter hoge verticale binnentuin, die ook de lucht zuivert. De kamers zijn inspirerend ingericht en symboliseren de persoonlijke aandacht voor de bewoners.

Zelf de regie
De kern van de therapieprogramma’s voor militairen is terugkeer naar het operationele werk, oftewel ‘fit for action’ maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de militaire identiteit van veel revalidanten. Hij of zij heeft de regie en het uitgangspunt zijn de mogelijkheden en niet de beperkingen. Centraal staat het toekomstperspectief van de vaak jonge revalidanten. Het gaat bij een onderbeenamputatie bijvoorbeeld niet alleen om het herstel en het aanmeten van een prothese, maar om de doelen die diegene daar op termijn mee wil bereiken.

Grensverleggend
Aardenburg revalideert met aandacht voor alle aspecten van het leven. Naast de medische revalidatiezorg wordt er veel geïnvesteerd in de overgang van therapie naar deelname aan het dagelijks leven. Door hierbij mee te doen aan grensverleggende sportactiviteiten zoals Mudmasters en deelname aan Invictus Games, wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de militaire achtergrond van veel revalidanten.

Aardenburg
MRC Aardenburg behandelt militairen en burgers met lichamelijke klachten die naast medische behandeling bijvoorbeeld ook om revalidatie vragen. Jaarlijks revalideren hier zo’n 1.400 patiënten, waarvan meer dan de helft militair.

Bron: tekst en beeld Defensie