Ook NAVO opgelicht door Supreme

Ook de NAVO is slachtoffer van de oplichtingspraktijken van cateraar Supreme Group. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Minister Hennis bevestigt dat haar ministerie nog altijd zaken doet met Supreme, en dat er geen aangifte wordt gedaan.

De cateraar heeft niet alleen jarenlang de Nederlandse overheid teveel laten betalen, ook het Pentagon was slachtoffer aldus een Amerikaanse rechtszaak en nu blijkt dus ook de NAVO mogelijk de dupe te zijn geworden van het bedrijf. Op dit moment onderzoekt SHAPE, het militaire commandocentrum van de NAVO in Europa, samen met andere landen de casus. Het is nog niet openbaar gemaakt om welk bedrag het gaat en in welke periode de te hoge rekeningen verstuurd zijn.

Hennis_Noventas by MinDef

Uit de antwoorden blijkt dat de Nederlandse overheid al langer op de hoogte was van het feit dat Supreme structureel te hoge rekeningen stuurde naar Defensie. De overheid heeft uiteindelijk besloten geen aangifte te doen of boete uit te delen. ‘Op 1 mei 2013 heeft de Centrale Organisatie Intergriteit Defensie (COID) een melding ontvangen van (vermoedelijke) fraude door Supreme Foodservice,’ aldus Hennis. Deze melding werd doorgegeven aan Paresto, het cateringsbedrijf dat onderdeel is van Defensie en waarmee Supreme samenwerkt. Ook werd er contact opgenomen met de Auditdienst Defensie (ADD, tegenwoordig bekend als de Auditdienst Rijk). De ADD bekeek de melding en concludeerde dat het ging om wat de dienst uit audits sinds 2007 al wist: Defensie betaalde jarenlang te hoge rekeningen aan Supreme.
Het is gebruikelijk dat Defensie na een audit contact opneemt met het bedrijf. Zo ging het ook bij Supreme. In de gesprekken vroeg de overheid aan het bedrijf om het te veel gefactureerde bedrag terug te betalen. Daarnaast zouden op basis van de gesprekken betere afspraken worden gemaakt met Supreme over wat de cateraar wel en niet zou mogen factureren. ‘Die hebben op hun beurt geresulteerd in lagere facturen,’ aldus Hennis.

Het is niet duidelijk hoe lang Defensie nog te hoge rekeningen heeft ontvangen. Het ministerie zelf geeft aan tussen 2006 en 2010 teveel betaald te hebben aan Supreme. Na de melding bij de COID in 2013 deed Defensie niets, behalve het geld terugvragen. Hennis: ‘Er is herhaaldelijk contact geweest met de klokkenluider en hij is over de genomen stappen en conclusies geïnformeerd. De COID heeft de melder geïnformeerd over de mogelijke routes om zelf aangifte te doen en heeft laten weten dat — omdat het over al geconstateerde en gecorrigeerde feiten ging — Defensie geen reden zag tot nader onderzoek.’

Het bedrijf is niet beboet omdat het volgens Defensie goed heeft meegewerkt aan het onderzoek en het teveel gefactureerde bedrag heeft terugbetaald. Naar aanleiding van de audits werd steeds gezamenlijk gewerkt aan herziening van de contractvoorwaarden om herhaling te voorkomen en de overeenkomst te verbeteren.’

Op de vraag of er sprake is geweest van fraude, geeft de minister geen antwoord. Hennis zegt alleen dat Defensie na de auditverslagen niet naar de rechter is gestapt. De uiteindelijke uitkomsten blijven geheim omdat het volgens het ministerie om “commercieel vertrouwelijke informatie” gaat. Dat geldt ook voor het teveel betaalde bedrag.

Bron: Followthemoney / Defensie