Ontslagen KLM’ers welkom bij defensie

Werknemers van de door de coronacrisis getroffen KLM en scheepsbouwer Royal IHC kunnen bij de krijgsmacht aan de slag. Het ministerie van Defensie is gesprekken met de bedrijven begonnen over het overnemen van personeel. Het gaat met name om technici.

De gesprekken bevinden zich volgens kolonel Talitha Born van werving in een verkennend stadium. De achterliggende gedachte is dat het zowel voor de krijgsmacht als de betrokken bedrijven een oplossing kan zijn voor urgente problemen. Bij defensie staan negenduizend vacatures open die de krijgsmacht al jaren niet vervuld krijgt. Technici behoren tot de categorieën personeel waar het leger het moeilijkst aan kan komen.