Onderzoek naar haalbaarheid marinierskazerne Flevoland

De provincie Flevoland werpt zich op als locatie voor de kazerne van het Korps Mariniers. Het Forum voor Democratie heeft een motie ingediend om te onderzoeken of het haalbaar is om de kazerne niet naar Vlissingen, maar naar Flevoland te laten verhuizen. De motie is door Provinciale Staten in Flevoland aangenomen. Het provinciebestuur gaat nu het ministerie van Defensie benaderen.
Het Korps Mariniers is nu nog gehuisvest in Doorn, maar moet van het kabinet naar Vlissingen verhuizen. Die verhuizing is nog altijd niet honderd procent zeker. De gunning van de sanering van het terrein, waarmee de bouw van de kazerne definitief wordt, is keer op keer uitgesteld. De Michiel Adriaanszoon De Ruyter Kazerne had eigenlijk al in 2017 open moeten zijn. Dat wordt nu op zijn vroegst in 2024.

Dat komt ook grotendeels door het verzet onder mariniers tegen de verhuizing naar Vlissingen. Veel mariniers willen niet met hun gezin naar Zeeland verhuizen. De plannen leiden zelfs tot een leegloop bij het korps.

De Forum-fractie in Flevoland denkt dat Flevoland een goede alternatieve locatie is, onder meer vanwege de centrale ligging, meldt Omroep Flevoland. Er is wel enige onduidelijkheid rondom het standpunt van Forum van Democratie. Het landelijke standpunt van Forum van Democratie is dat de mariniers in Doorn moeten blijven. De Zeeuwse Forum-fractie is voorstander van de verhuizing naar Vlissingen. De fractie in Flevoland wil de mariniers nu naar deze provincie laten verhuizen.

Bron: Omroep Zeeland / Defensie (foto illustratief)