Ombudsman: marechaussee Rotterdam The Hague Airport discrimineert

Volgens de Nationale ombudsman discrimineert de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport. De marechaussee is door hem op de vingers getikte. De zaak draait om een vliegtuigpassagier met een donkere huid die in 2015 vier keer aankwam in Rotterdam. Drie keer werd hem door de marechaussee om zijn paspoort gevraagd, terwijl andere passagiers uit Schengenlanden gewoon konden doorlopen.

Volgens RTV Rijnmond stelt de ombudsman nu dat “meer objectieve criteria” nodig zijn bij de controles. De ombudsman wijst er ook op dat de passagier geen duidelijk antwoord kreeg op de vraag waarom hij er steeds werd uitgepikt. De betreffende persoon had zijn klacht in eerste instantie ingediend bij de Koninklijke Marechaussee, maar die beoordeelde zijn klacht als niet gegrond. Tot verbazing van de ombudsman nam de minister van Defensie dat oordeel over. De marechaussee zei wel het te betreuren dat de man de controles als discriminatie heeft ervaren.
Bron: NOS / Defensie (foto illustratief)