Nog altijd veel onbedoelde schoten bij Defensie

Marechaussees hebben het afgelopen jaar tientallen keren per ongeluk een schot gelost doordat ze de veiligheidsprocedures voor het wapengebruik niet goed naleefden. Een en ander blijkt uit statistieken van het ministerie van Defensie.

ZO gaat het blijkbaar regelmatig mis in de zogeheten laad- en ontlaad-bakken op Schiphol. Deze zijn bedoeld om een kogel op te vangen als een wapen per ongeluk afgaat. Marechaussees die dagelijks een wapen dragen moeten vaak laden en ontladen. In heel 2015 en de eerste twee maanden van dit jaar kwam er in totaal 68 keer een kogel in de bakken terecht. In 55 gevallen speelde daarbij het niet naleven van de veiligheidsprocedures tijdens het laden en ontladen een rol. Defensie heeft vaker informatie vrijgegeven over het aantal onbedoelde schoten, maar niet over de oorzaken.

Strikte maatregelen
,,De incidenten laten zien hoe belangrijk veiligheidsbewustzijn is en dat we daaraan moeten blijven werken. Defensie hanteert strikte veiligheidsmaatregelen in het omgaan met wapens. Elk incident wordt onderzocht en indien nodig worden maatregelen getroffen”, aldus Defensie. Het ministerie stelt dat de incidenten niets te maken hebben met munitietekorten of opleiding.
Volgens Advocaat Diekstra, oud-teamcommandant bij de marechaussee, ligt het anders. ,,Er wordt nog altijd te weinig getraind op veiligheidsprocedures met dienstwapens. Het aantal incidenten is al jaren onverminderd hoog. Maatregelen zijn nodig, voordat het mogelijk iemand nog een keer het leven kost.”
Diekstra verdedigde in 2014 een marechaussee die op Schiphol per ongeluk iemand had neergeschoten. Ze had niet gecontroleerd of het pistool leeg was.

Wapenkamer en Missie
Bij de marechaussee klonk de afgelopen tijd ook weleens een schot in de wapenkamer en tijdens het wapenonderhoud. Bij andere onderdelen binnen Defensie ging sinds begin vorig jaar 25 keer onbedoeld een wapen af. Relatief vaak gebeurde dat tijdens de buitenlandse missies in Irak (7 x), Mali (8 x) en Afghanistan (3 x).
In Irak raakte begin 2015 een Koerdische Peshmerga-soldaat gewond door een onbedoeld schot op de trainingslocatie Atrush. Uit de nieuwe informatie blijkt dat het in 2015 in totaal vier keer is gebeurd in Atrush dat per ongeluk een wapen afging.

Bron: Telegraaf / Defensie