Nieuwe marinierskazerne pas in 2021 klaar

De bouw van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen begint later. De aanbesteding kan volgens minister Hennis niet voor de zomer beginnen. Ze schrijft aan de Tweede Kamer dat het eerste deel van de kazerne niet voor 2020 klaar is.

Pas in de tweede helft van 2021 zal het nieuwe hoofdkwartier van het korps mariniers, de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, volledig in gebruik genomen worden. De bedoeling was dat de de marinierskazerne al in 2017 open zou gaan. Nu blijkt dat de kazerne niet in één keer in gebruik zal worden genomen, maar dat deze pas in de tweede helft van 2021 helemaal klaar is.

Vertraging door onderhandelingen
De minister wijt de vertraging aan onderhandelingen over de verdeling van financiële risico’s tussen het rijk, de provincie, de gemeente Vlissingen en het waterschap. Minister Hennis verwacht dat die afspraken in juni officieel kunnen worden ondertekend. Als dat is gebeurd, kan het project worden aanbesteed. In 2014 werd besloten om de marinierskazerne te verplaatsen van Doorn naar Vlissingen.

Bron: Cobouw / Defensie