Nieuwe Historische Collectie Korps Nationale Reserve in Harskamp

De Edese burgemeester Cees van der Knaap opent op vrijdag 15 april om 14.00 uur de nieuwe Historische Collectie Korps Nationale Reserve (HCKNR) in Harskamp.

Het voormalige Natres-museum is verhuisd naar Gebouw 120 waar voorheen het Infanteriemuseum was. Het Infanteriemuseum is opgegaan in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Het vrijgekomen gebouw is door vrijwilligers, voormalige leden van het Korps Nationale Reserve, opgeknapt en heringericht. De naam museum moest verder veranderd worden in Historische Collectie.