Nieuwe commandant 10 natres bataljon

Op 28 september neemt Wanno Vink het commando over van 10 Natresbataljon, het bataljon voor Noord-Nederland. Majoor Vink wordt bij deze gelegenheid bevorderd tot luitenant-kolonel, de rang die hoort bij zijn nieuwe functie als bataljonscommandant.

Vink is de opvolger van luitenant-kolonel Hans Berding. In zijn vorige functie was Vink stafofficier bedrijfsvoering bij het stafdetachement van 20 Natresbataljon. Daarvoor was hij geruime tijd commandant van de Bcie in Bergen.
Wanno Vink kijkt terug op een lange carrière bij de Koninklijke Landmacht, waarvan 20 jaar bij het Korps Nationale Reserve.