Negatief ambtsbericht majoor Kroon

Op 9 december 2019 is majoor Kroon veroordeeld tot een taakstraf, vanwege een geweldsincident dat zich vorig jaar heeft voorgedaan tijdens carnaval. De landmacht rekent majoor Kroon het getoonde gedrag zwaar aan omdat dit haaks staat op de normen en waarden waar de krijgsmacht voor staat. Het feit dat het bij dit incident ook om geweld tegen een rechtshandhaver ging, weegt hierbij extra zwaar.

De landmacht is daarom een disciplinair traject gestart. In dat kader is aan majoor Kroon het voornemen kenbaar gemaakt om een negatief ambtsbericht vast te stellen dat wordt betrokken bij besluiten over zijn verdere loopbaan. Het besluit betekent dat er een melding komt in zijn personeelsdossier. Het heeft negatieve gevolgen voor de loopbaan van de drager van de Militaire Willems-Orde. Het zal zijn functiemogelijkheden binnen Defensie beperken. De maatregel heeft geen gevolgen voor de Willems-Orde van Kroon die hij kreeg voor zijn optreden in Afghanistan.

Marco Kroon wordt overgeplaatst naar een functie waar hij zich zal richten op veteranenzaken.

Eerdere berichten;

Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif breekt lans voor Marco Kroon
Taakstraf van 100 uur voor Marco Kroon
Marco Kroon ontkent geweld
Defensie schorst Marco Kroon

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen