Nederland verlengt missie Zuid-Sudan

Nederland doet ook het komende jaar mee aan de VN-missie in Zuid-Sudan. De bijdrage van de Nederlanders zou eind deze maand stoppen, maar het kabinet verlengt die nu tot eind februari volgend jaar. Dit meldt de NOS.

In een brief aan de Tweede Kamer erkent het kabinet dat Nederland maar een bescheiden bijdrage levert, maar benadrukt dat de inzet en deskundigheid van de Nederlandse militairen door de VN zeer worden gewaardeerd. “Met het oog op de uiterst moeilijke omstandigheden waarin Zuid-Sudan zich bevindt, kiest het kabinet ervoor het land niet de rug toe te te keren.”

Nederland doet sinds het begin van de missie in 2011 mee en levert nu zes stafofficieren aan het VN-hoofdkwartier in de hoofdstad Juba. Als aan diverse veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan, wordt dat aantal mogelijk uitgebreid met vijftien ‘Individiual Police Officers’ (IPO’s). Doelen van de missie zijn onder meer het beschermen van de bevolking en het bijdragen aan de stabiliteit en ontwikkeling van het land.
Vredesproces ligt stil
De betrokken ministers schetsen in hun brief een dramatisch beeld van de situatie in Zuid-Sudan. Het vredesproces ligt bijna helemaal stil, de economische situatie verslechtert snel en er zijn grove schendingen geweest van de mensenrechten. Volgens het kabinet is de humanitaire situatie alarmerend. Zuid-Sudan is het vierde land dat meer dan een miljoen vluchtelingen heeft voortgebracht.

Het kabinet vindt het heel belangrijk dat het vredesproces wordt hervat. “Dat kan alleen onder veilige omstandigheden en daarvoor moeten alle partijen zich houden aan het staakt-het-vuren.”

De bijdrage van de Nederlandse IPO’s is ruim een jaar geleden opgeschort, omdat de veiligheid en de toegang tot medische voorzieningen niet konden worden gegarandeerd. Als dat alsnog gebeurt, gaan er toch weer IPO’s naar Zuid-Sudan.