Nederland neemt opnieuw deel aan Flitsmacht

https://noventas.mobi/index.php/nederland-neemt-opnieuw-deel-aan-flitsmacht/

Nederland levert in 2019 opnieuw militairen voor de Very High Readiness Joint Task Force, de ‘flitsmacht’ van de NAVO. Dit maakte minister Hennis vandaag bekend tijdens de vergadering van de NAVO-Defensieministers in Brussel. Duitsland is het organiserende land. Het Nederlands-Duitse hoofdkwartier in Munster stuurt de grondtroepen aan.

Hennis benadrukte het belang van de snelle reactiemacht, zeker gelet op de huidige dreigingen aan de randen van het NAVO-verdragsgebied. “Ik wil graag dat we bij de NAVO-top in Warschau volgend jaar juni een geloofwaardige capaciteit kunnen presenteren. Daarom blijft Nederland tot 2019 nauw betrokken bij de ontwikkeling van het flitsmacht concept.”

Actuele ontwikkelingen
De NAVO-vergadering was bedoeld om vooruit te kijken op de top volgend jaar. Door de actuele ontwikkelingen stond de bijeenkomst echter vooral in het teken van de situatie in Syrië en Afghanistan. De afgelopen dagen volgen de berichten over Russische inmenging in Syrië zich in hoog tempo op en dat baart de lidstaten zorgen. Hennis sloot zich aan bij de woorden van NAVO Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg en andere collega’s. “Rusland moet zich richten op ISIS en per direct stoppen met zijn aanvallen op de Syrische oppositie”.

Ze noemde de Russische opstelling in het conflict tegen ISIS onbetrouwbaar en niet-constructief. Verder benadrukte ze hoe noodzakelijk het is dat de Russische militaire acties niet leiden tot conflicten met de anti-ISIS coalitie. Rusland en de Verenigde Staten zijn hierover in gesprek. “De internationale coalitie tegen ISIS in Syrië moet zich niet door Rusland uiteen laten spelen. Rusland is bezig zich als een militaire grootmacht te positioneren. Dat moet ons niet afleiden van ons doel, de bestrijding van ISIS.”

mindef-brussel_Noventas by MinDef


Afghanistan

Ook de situatie in Afghanistan kwam aan bod, in het bijzonder die rond Kunduz. De NAVO-ministers vinden de situatie kritiek en zorgwekkend. De geplande afbouw van de Resolute Support missie kwam ook ter sprake. Nederland draagt daar met 100 militairen aan bij. Hennis gaf aan dat Nederland ook in 2016 de missie blijft steunen. “Daarbij moeten we de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en uitgaan van een niet-tijdsafhankelijke benadering, ofwel geforceerde deadlines vermijden”, aldus de minister.

In Brussel ondertekende de minister ook een intentieverklaring over het gezamenlijk aankopen van precisiegeleide lucht-grondmunitie voor onze F-16’s. Nederland en België sloten zich vandaag aan bij dit Deense initiatief. Dat maakt het mogelijk de munitie aan te schaffen zonder een langdurig proces van Amerikaanse toestemming te doorlopen. Door samen te werken zijn bovendien schaalvoordelen te behalen. Ook is munitie makkelijker tussen landen uit te wisselen. Dit vermindert ook de spanningen die er staan op de voorraden van sommige soorten munitie voor jachtvliegtuigen. Griekenland, Noorwegen, Portugal, Spanje en Tsjechië zijn de andere deelnemende landen.

Bron: Defensie

Deel deze pagina