Nederland breidt missie in Afghanistan niet uit

NAVO en VS hadden het verzoek gedaan voor uitbreiding. Maar Defensie heeft te weinig capaciteit, zegt minister van Defensie. De Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan zal niet worden uitgebreid. Dit heeft de nieuwe minister van Defensie, Ank Bijleveld (CDA) dinsdag in de Tweede Kamer gezegd. De NAVO en de Verenigde Staten hebben de bondgenoten onlangs gevraagd meer troepen beschikbaar te stellen voor de trainingsmissie in Afghanistan maar volgens Bijleveld is vanwege de beperkte capaciteit van de krijgsmacht een substantiële uitbreiding van de Nederlandse bijdrage niet mogelijk.

Op dit moment zijn in het kader van de door de NAVO uitgevoerde Resolute Support Mission zo’n 100 Nederlandse militairen actief in Afghanistan. Het vorige kabinet heeft besloten deze missie volgend jaar te verlengen. De Tweede Kamer moet zich hier nog over uitspreken. Australië, Denemarken, Noorwegen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan de troepensterkte in Afghanistan verhogen. Nederland zal nog wel een chirurgisch team naar het gebied sturen.
Sinds 2002 is Nederland al militair aanwezig. Het hoogtepunt was tussen 2006 en 2010 toen er gemiddeld 2.500 militairen waren uitgezonden om strijd te leveren tegen de Taliban. De buitenlandse betrokkenheid in het land is sinds 2015 beperkt tot het trainen en het opbouwen van het Afghaanse veiligheidsapparaat. Hierbij is een hoofdrol weggelegd voor de Verenigde Staten. In totaal zijn er nu 13.500 militairen uit 39 landen bij de trainingssessie betrokken.

‘Verzoek VS om extra troepen had geheim moeten blijven’
De zin over een Amerikaans verzoek voor extra Nederlandse militairen voor de missie in Afghanistan, die vorige week haastig uit een Kamerbrief werd geschrapt, had geheim moeten blijven. Dat stelde minister Ank Bijleveld van Defensie vandaag in een Kamerdebat. ,,De brief was gerubriceerd als ‘geheim’. Er had niet over geschreven mogen worden.”
Op de ochtend dat het nieuwe kabinet op het bordes stond, stuurde toenmalig minister van Defensie Klaas Dijkhoff een brief aan de Kamer waarin stond dat de Amerikaanse minister Mattis Nederland verzoekt om ‘een aanvullende bijdrage’ aan de missie in Afghanistan. Twintig minuten na de digitale verzending van de brief aan Kamerleden, werd die vervangen door een nieuwe versie waarin de passage was verdwenen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut had de eerste versie al geprint en merkte – tot ongenoegen van Defensie – de gewiste passage op.

Resolute Support MeS_Noventas by MinDef

Bijleveld erkende de fout in haar eerste Kamerdebat als Defensieminister. ,,De verwijzing naar het Amerikaanse verzoek was voorbarig omdat dit verzoek ook niet geagendeerd staat bij de NAVO-vergadering.” Het bondgenootschap vergadert volgende week in Brussel; Dijkhoffs brief ging over de agenda van de bijeenkomst.
De missie in Afghanistan kampt met tekorten. ,,De NAVO heeft al vaker aan bondgenoten om meer inzet gevraagd”, aldus Bijleveld. ,,De Amerikanen onderzoeken in hun brief het NAVO-verzoek.” Bijleveld sloot af met de woorden dat ze er niet meer over wil en kan zeggen.

Bron: NRC / BNDeStem / Defensie