NAVO troepen aan Russische grens

De NAVO zet de grootste troepenmacht, 4.000 man sterk, sinds het eind van de Koude Oorlog neer aan de grens met Rusland. Met dit machtsvertoon aan de Russische grens wil de NAVO duidelijk maken dat zij elke actie tegen een NAVO-land onmiddellijk kan afstraffen. De NAVO geeft overigens aan dat zij niet uit is op een escalatie.
De NAVO-troepenmacht wordt zo multinationaal als mogelijk om de politieke verantwoordelijkheid te spreiden. Verder kan men terugvallen op de NAVO- response force van 40.000 man en haar snel inzetbare speerpunt van nog eens 5000 man. Stoltenberg, secretaris generaal NAVO, brengt het als volgt: „Hiermee zenden we een duidelijk signaal uit dat de NAVO klaarstaat om elke bondgenoot te verdedigen”. Hij verwacht dat de NAVO-ministers van Defensie vandaag het formele besluit nemen en meteen ook de precieze omvang, draagwijdte en samenstelling vastleggen. Wie welke bijdrage levert wordt volgende maand op een top in Warschau bepaald. Het aandeel van Nederland is nog onbekend.

navo

Rusland
Vanuit Rusland is er nog geen reactie gekomen. Eerder heeft Moskou al aangegeven dat het alles zal doen “om onze nationale veiligheid en belangen te verdedigen”. „Ik zie tussen afschrikking en dialoog geen tegenstelling, integendeel”, aldus Stoltenberg. De versterkte NAVO-aanwezigheid is een directe reactie op de Russische bezetting en annexatie van de Krim, de door Rusland aangestookte vijandelijkheden in Oost-Oekraïne en de aanhoudende provocaties en gebiedsschendingen van (vooral oostelijke) NAVO-lidstaten. Polen, Estland, Letland en Litouwen voelen zich bedreigd en vragen al sinds de bezetting van de Krim om NAVO- troepen.

NAVO
De inzet van vliegtuigen om het Baltische luchtruim te bewaken en een paar grote oefeningen langs de oostgrens zijn voor de Oost-Europese NAVO-lidstaten niet genoeg. De Poolse president Duda verwoord het als volgt: “Wij zijn in de NAVO gestapt, maar de NAVO verzuimt naar ons te komen”. Ook Finland en Zweden, allebei neutraal, kruipen de laatste tijd dichter tegen de NAVO aan.
De NAVO is overigens duidelijk bezig met zaken goed voor te bereiden. Zo wil men de civiele infrastructuur nalopen op snelle troepen- en materieelverplaatsingen. De NAVO is in staat om 1000 troepen en 400 voertuigen in vier dagen tijd van Spanje naar Polen te verplaatsen. Dit is echter niet snel genoeg. Ook moet elke lidstaat nagaan of zijn zeehavens voor militair transport beschikbaar zijn, of het civiele luchtverkeer een tijdelijk sterke toename van militaire vluchten verdraagt, hoe het veelal private spoor kan worden ingezet en of Europese milieuwetgeving grootschalige munitietransporten niet in de weg zit. Ook moet elk land kijken of het veilige commandocentra heeft, een modern alternatief voor de aloude bunker.
Volgens de Russische ambassadeur bij de NAVO, Alexander Grushko, voelt het bondgenootschap ‘zich slecht op zijn gemak bij de afwezigheid van een grote tegenstander’. Hij verwijt de NAVO dat ze geschillen opklopt om de defensie-uitgaven omhoog te krijgen. Als dat waar zou zijn, dan heeft de NAVO haar doel bereikt.

Bron: Dagblad de Limburger / Defensie