NAVO buigt zich over gevaren voor Europa

Irak, Libië en Syrië kampen met politieke instabiliteit. Inwoners vluchten voor aanhoudend geweld en aanslagen. Hoe valt de eindeloze stroom migranten naar Europa te stoppen? Wat is de oplossing voor grensoverschrijdend terrorisme op de Europese zuidflank? En wat moet het antwoord zijn op Rusland, dat met zijn gedrag een dreiging vormt voor de veiligheid van de NAVO?

Tijdens de NAVO-top, morgen en zaterdag in het Poolse Warschau, wordt gezocht naar antwoorden. Dat gebeurt door regeringsleiders, onder wie de Amerikaanse president Barack Obama, en ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Elke schending
In Warschau kondigen de bondgenoten aan dat er vanaf 2017 multinationale NAVO-eenheden op rotatiebasis in de Baltische Staten en Polen zijn. Deze NAVO-aanwezigheid moet de Russen duidelijk maken dat elke schending van het verdragsgebied wordt beantwoord. Nederland bekijkt momenteel of het kan bijdragen aan de zogenoemde vooruitgeschoven aanwezigheid.

NL schepen tijdens oefening Baltic Operations in de Oostzee_Noventas by MinDef

Zuidflank
Via training en advies speelt de NAVO al een rol om de veiligheidssector in partnerlanden als Irak te versterken. Het bondgenootschap draagt zo bij aan de verbetering van de weerbaarheid van deze landen. Capaciteitsopbouw van de Iraakse strijdkrachten gebeurt nu vanuit Jordanië. Na de Top ondersteunt de NAVO ook in Irak zelf de versterking van de zelfredzaamheid van de Iraakse strijdkrachten.

Financiën
Niet alleen de uitdagingen op de Europese oost- en zuidflank vullen de NAVO-agenda. Vanwege de veranderde wereld wordt er steeds meer een beroep gedaan op de krijgsmachten. Dat dit geld kost, spreekt voor zich. Er ligt een afspraak dat elke bondgenoot 2% van het BBP besteedt aan defensie-uitgaven. Die overeenkomst is echter in het slop geraakt, want het Europese gemiddelde is nu slechts 1,43%. Nederland zit daar met 1,14% nog onder. Dit ondanks dat minister Jeanine Hennis-Plasschaert de bezuinigen op Defensie al met enkele honderden miljoenen heeft weten terug te draaien. Nederland streeft de komende jaren naar een geleidelijke verhoging van de defensie-uitgaven.

minister-op-navo-top_Noventas by MinDef

Inzet van middelen
Ook de beschikbare middelen binnen de NAVO vormen punt van aandacht. Op allerlei gebied is er sprake van tekorten. Nederland zal daarom pleiten de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Hoe? Dat komt de komende dagen aan bod, net als bijvoorbeeld samenwerking met de Europese Unie, cyber en het systeem dat wordt opgezet om bescherming te bieden tegen raketdreigingen.

Bron: Defensie