Navo breidt gevechtscapaciteit uit langs grens met Rusland

De Navo gaat haar gevechtscapaciteit langs de grens met Rusland gevoelig opvoeren. Tegen 2020 moeten 30 bataljons landstrijdkrachten, 30 gevechtsschepen en 30 squadrons vliegtuigen binnen 30 dagen ter plaatse kunnen zijn om de troepen die al in Polen, Estland, Letland en Litouwen zitten te versterken. Alleen al qua landstrijdkrachten gaat het dan om 18- tot 30.000 man. Van het begin af was het de bedoeling de troepen die min of meer semipermanent langs de oostelijke Navo-grens zitten, in geval van nood snel te hulp te kunnen snellen.

Wat het Navo-hoofdkwartier betreft horen daar nog twee andere besluiten bij: een snellere besluitvormingsstructuur en een grotere mobiliteit van vooral de landstrijdkrachten en hun materieel.

De Navo besloot twee jaar geleden extra troepen naar haar grenzen met Rusland te sturen als antwoord op de Russische bezetting van de Krim en pogingen tot destabilisatie, eveneens vanuit Moskou, in Oost-Oekraïne. De ‘versterkte voorwaartse aanwezigheid’, met multinationale battle groups in Polen, Estland, Letland en Litouwen, is een signaal aan Rusland om geen gekke dingen te doen, en meteen ook aan de betrokken landen dat ze niet alleen staan. De Navo plande ook extra oefeningen in Bulgarije en Roemenië, en versterkte haar aanwezigheid in de Zwarte Zee.