Mogelijk ontslag militair vanwege Indonesische vrouw

Een Almeerse ict-medewerker van Defensie is zonder succes naar de Raad van State gestapt tegen zijn werkgever, Defensieminister Hennis-Plasschaert.

Woensdag heeft de Raad van State beslist dat de minister terecht de verklaring van geen bezwaar heeft ingetrokken van de Almeerder die gehuwd is met een vrouw in Indonesië. Dat is volgens Defensie een veiligheidsrisico.

De man had een vertrouwensfunctie bij Defensie op veiligheidsniveau A. De minister trok zijn verklaring van geen bezwaar in omdat de Nederlandse inlichtingendiensten geen gegevensuitwisseling hebben met de Indonesische. Daarom kan de vrouw, die in Indonesië is blijven wonen, niet gescreend worden.

De Almeerder zegt dat hij er niets aan kan doen dat er geen inlichtingenverkeer is tussen de twee landen. Hij gaf aan Defensie een police-record van zijn vrouw waaruit blijkt dat zij niet bij strafbare feiten betrokken is. Hij had zijn huwelijk aanvankelijk niet gemeld bij zijn werkgever.

Defensie heeft toegezegd zich in te spannen om een niet-veiligheidsfunctie te vinden voor de Almeerder. Dat is gelukt maar de baan die hij in Soesterberg heeft gekregen is tijdelijk.