Mobiel radarsysteem tegen ’terreurdrones’

Een nieuw mobiel radarsysteem, ’Elvira’, wordt nog dit jaar ingezet om vijandige drones op te sporen en uit te schakelen. Defensie bijt in Nederland als gebruiker het spits af. De eerste operationele radar zal op een vliegbasis worden getest.
„De dreiging van drones in handen van mensen met kwade bedoelingen is zorgwekkend. Te denken valt aan terroristen of smokkelaars. Drones met een explosieve lading kunnen bijvoorbeeld aanslagen plegen. Of er kunnen drugs in gevangenissen worden bezorgd. Ook zijn er risico’s op sabotage. In Europa wordt dit gevaar serieus genomen”, zegt radarexpert Siete Hamminga.

Vogels
Bestaande radars, zowel civiele als militaire, kunnen ’terreurdrones’ volgens hem niet goed onderscheiden. „Ze zijn niet zichtbaar of worden verward met vogels. Elvira kan tien kilometer in de omtrek drones ontdekken en identificeren. Dan kunnen er tijdig maatregelen worden genomen, waaronder ontruiming, neutralisatie of zo nodig neerhalen.”
Na de nucleaire veiligheidstop NSS in 2014, toen in Nederland alle regeringsleiders bijeen waren, heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in overleg met politie en marechaussee technobedrijven opdracht gegeven om ’dronecatchers en dronekillers’ te ontwikkelen.
Het ministerie heeft daarvoor een paar miljoen beschikbaar gesteld. Een viertal ondernemers is ermee aan de slag gegaan. Robin Radar Systems uit Den Haag, in 2010 voortgekomen uit TNO, heeft Elvira opgeleverd. „In Duitsland is die al actief. We zijn bezig met Nederlandse toepassingen. We praten ook met Schiphol”, aldus Hamminga.
Deze cilindervormige radar van een meter hoog kan volgens hem gekoppeld worden aan camera’s en beeldschermen van verkeerscentrales, alarmdiensten of torens op luchthavens. Hij kan ook mobiel drones detecteren rond grote evenementen, vip-bijeenkomsten, militaire kampen en vitale infrastructuur.
De andere vindingen hebben betrekking op lokalisatie van dronegeluid in steden, op het onschadelijk maken van terreurdrones met behulp van microgolven en op het uit de lucht schieten van aanvalsdrones met eigen onbemande vliegwapens. Samen dragen ze volgens Hamminga bij aan de bescherming van personen en bewaking van kwetsbare objecten.

Bermbommen
„In de strijd met terreurleger IS is gebleken dat drones de nieuwe bermbommen zijn. Overal waarschuwen veiligheidsinstanties voor uitbreiding naar burgerdoelen. Europa is ook op zijn hoede voor kwaadwillenden met hobbytoestelletjes, die net zo makkelijk dood en verderf zaaien als je er niets tegen doet.”

Bron: Telegraaf