MIVD: Conventionele en tactisch nucleaire krachtsverhoudingen in Europa momenteel in het Russisch voordeel

Het afgelopen decennium heeft Rusland de conventionele en nucleaire strijdkrachten in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht zeer sterk verbeterd. Hoewel het strategische vermogen nog altijd in het voordeel is van het verenigde Westen, zijn de conventionele en tactisch nucleaire
krachtsverhoudingen in Europa momenteel in het Russisch voordeel, nadrukkelijk ook tegen de NAVO. Het Kremlin beschikt op een regionaal niveau niet alleen over meer middelen, maar vooral ook over een grotere variëteit aan middelen. Daarom zal het voor het Westen moeilijk zijn om een juist antwoord te vinden op Russische acties, primair maar niet uitsluitend in het militaire domein. Hierdoor bestaat het gevaar op under-responding (sluipende Russische expansie), of juist over-responding (escalatie).

Bron: jaarverslag MIVD