Minister van Defensie informeert Tweede Kamer over gang van zaken rond Hawija

Minister Ank Bijleveld heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over hoe de informatie over de wapeninzet in Hawija met de verschillende ministeries is gedeeld. De minister schrijft verder namens de minister-president en de betrokken ministers hoe Defensie in de toekomst transparanter kan zijn over de gevolgen van de Nederlandse inzet en wat kan worden gedaan met de afhandeling van eventuele schade.Daarnaast heeft de minister van Defensie antwoorden op Kamervragen van de Tweede Kamerleden Diks (GroenLinks) en Karabulut (SP) naar de Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer heeft aangegeven snel na het ontvangen van de brief een debat te willen met de minister-president en minister van Defensie Bijleveld.

Zie onderstaand de links naar de brief aan de Tweede Kamer en de beantwoording van Kamervragen aan de Tweede Kamerleden Diks (GroenLinks) en Karabulut (SP)

Beantwoording Kamervragen over een passage uit het boek Missie F-16 over mogelijke burgerslachtoffers in Irak

Beantwoording Kamervragen over een luchtaanval op Mosul in Irak

Kamerbrief met antwoorden op nadere vragen over de wapeninzet in Hawija

Bron: Defensie