Minister: kritiek op capaciteit Defensie Cyber Commando (DCC) ongefundeerd

De kritiek op de capaciteiten van het Defensie Cyber Commando (DCC) zijn ongefundeerd, zo heeft minister Bijleveld van Defensie laten weten. De minister reageerde op Kamervragen van het CDA. Onlangs spraken critici in het NRC van een “onzichtbaar cyberleger” en stelden dat het DCC mensen tekort komt en het onduidelijk is wat de eenheid nu precies kan, mag en wil.
Het DCC werd in september 2014 opgericht en concentreert zich op drie gebieden: het verdedigen van digitale systemen, het verkrijgen van inlichtingen en het aanvallen van digitale systemen. Het doel was om de eenheid uit tweehonderd man te laten bestaan, maar de teller staat nu op tachtig tot honderd man. Daarnaast heeft het Defensie Cyber Commando nog niet zelfstandig offensieve acties ondernomen.

Toch herkent Bijleveld zich niet in de kritiek. “Over de inzet van het DCC is geen onduidelijkheid. Net als de offensieve inzet van elk militair middel, geldt dat daarvoor een politiek besluit tot inzet nodig is, waarbij een mandaat en ‘rules of engagement’ worden vastgesteld”, aldus de minister.

Critici stelden dat het DCC niet het vermogen heeft om hoogwaardige doelen uit te schakelen en dat de budgetten tekortschieten. Ook dit klopt volgens de minister niet. “De bruikbaarheid van onze cybercapaciteiten is, zoals voor al onze capaciteiten geldt, volledig afhankelijk van de context waarin de krijgsmacht wordt ingezet. Om op voorhand te stellen dat het DCC per definitie niet in staat is hoogwaardige doelen aan te grijpen, is ongefundeerd.”

Verder laat Bijleveld weten dat soldaten van het DCC met enige regelmaat elders worden gedetacheerd, met name bij de MIVD. De benodigde kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van offensieve cyberoperaties komen volgens de minister sterk overeen met die voor het uitvoeren van digitale inlichtingenoperaties. “Door middel van detacheringen over en weer tussen verschillende defensieonderdelen die in het cyberdomein opereren, versterken we defensiebreed onze cybervaardigheden”, zo merkt ze op.

Afsluitend schrijft Bijleveld dat het kabinet 95 miljoen euro extra heeft geïnvesteerd in cybersecurity, waarvan 20 miljoen voor Defensie. Van dit bedrag zal een aanzienlijk deel worden geïnvesteerd in de personele versterking van het DCC. Wat betreft een formatie van tweehonderd man zegt de minister dat dit geen specifiek streven van het DCC is.

Bron: Security.nl