Minister Kamp over Defensie: “Zo gaat het niet langer”

Volgens demissionair minister Henk Kamp van Defensie loopt de krijgsmacht op z’n laatste benen. Hij geeft aan dat al jarenlang het ene gat met het andere gat is gevuld. Hij vindt dat het zo niet langer gaat.
Als het aan Kamp ligt moet Defensie de komende jaren ‘toegroeien’ naar de 4 miljard euro extra, het Europese gemiddelde aan defensie-uitgaven. De bij de Algemene Politieke Beschouwingen vrij gemaakte 300 miljoen moet vooral gestoken worden in achterstallig onderhoud en aankoop van munitie.
Verder vindt hij dat de lagere rangen ‘tot en met kapitein’ een ‘afstand tot de markt’ in loon hebben als jet het vergelijkt met lonen buiten de krijgsmacht. Als het aan hem ligt wordt dadt gat ingehaald. Concrete bedragen kon hij echter niet geven.

Geen vrouwenquotum maar streefcijfers
Om de diversiteit bij de krijgsmacht te bevorderen komt er geen vrouwenquotum, aldus Kamp. Er komen wel streefcijfers waar de commandanten van verschillende eenheden op worden afgerekend. Op het ministerie denkt men aan 30 procent. “Een groter aandeel vrouwen is zeer gewenst” aldus de demissionair minister.
Het percentage vrouwen ligt al jaren op ongeveer 11 procent van de Defensiemedewerkers. Kamp vindt dat weinig maar geeft aan dat het werven van vrouwen te langzaam gaat. Daarbij zijn er duizenden openstaande vacatures, waardoor de minister het voor Defensie niet goed vindt om de helft van het arbeidspotentieel niet te benutten.

Overigens bestreed hij dat het om 9.000 openstaande vacatures gaat. Volgens Kamp zijn er 3.600 openstaande vacatures. De rest zijn functies die door opleiding of re-integratie open staan, of vacatures die niet vervuld worden omdat er geen geld voor is.

Bron: Parool / Defensie (foto)