Minister Hennis gaat voor 2,5 miljard budget extra

Het lijkt minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie een ‘prachtige ambitie’ voor het volgende kabinet om structureel 2,5 miljard euro extra in de defensiebegroting te steken. Dit zij ze vandaag in Brussel voor aanvang van overleg met haar NAVO-collega’s.

Nederland geeft nu minder dan 1,2 procent van het bruto binnenlands product uit aan defensie en dat zou in 2024 naar 2 procent moeten. Een eerste richtpunt is het Europese gemiddelde van ruim 1,4 procent, wat neerkomt op jaarlijks ruim 2,5 miljard euro. Voor 2 procent is 6 miljard nodig.

Grotere bijdrage
De defensieministers overleggen vandaag met hun Amerikaanse collega James Mattis, die naar verwachting zal vragen de uitgaven sneller te verhogen.

Lijnen van ontwikkeling
Het ministerie van Defensie presenteerde gisteren al zijn zogenaamde ‘lijnen van ontwikkeling’, waarin naar voren kwam dat het ministerie zijn slagkracht de komende jaren moderniseren en uitbreiden. Naast een grotere investering om de huidige krijgsmacht te continueren en te vernieuwen, wil Defensie een verbetering van de operationele gevechtsondersteuning en Uitbreiding en modernisering van de slagkracht.