Minister Bijleveld: nieuwe Wiv belangrijk voor veiligheid uitgezonden militairen

De nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) is niet alleen nuttig voor de veiligheid in Nederland. Hij draagt ook direct bij aan de veiligheid van uitgezonden Nederlandse militairen.
Dat stelt minister Bijleveld-Schouten vandaag tijdens haar bezoek aan Mali. Ze mengt zich daarmee in het debat rond het referendum over de nieuwe Wiv. Woensdag 21 maart mag Nederland zich hierover uitspreken.

MIVD ondersteunt missies
Een van de belangrijkste taken van de MIVD is het ondersteunen van missies van de krijgsmacht. De MIVD verzamelt informatie over de situatie in het uitzendgebied en de dreigingen daar richting Nederlandse militairen. De nieuwe Wiv maakt het mogelijk om dit op goede wijze te blijven doen.
Ook in missiegebieden verandert de manier van communiceren. Daar verschuift, net als in Nederland, de communicatie van telefonie en radio naar de kabel. De bevolking daar slaat zelfs stappen over en kiest gelijk voor glasvezelkabels in plaats van koperen. Zonder de nieuwe Wiv heeft de MIVD geen toegang tot informatie op de kabel.

Militairen beschermen
Volgens Bijleveld moet doof- en blindheid worden voorkomen. “Dan lopen we het risico dat we dreigingen niet op tijd onderkennen. Denk aan tegenstanders die aanslagen met bermbommen op onze troepen willen plegen. Als we doof en blind worden, lopen onze militairen meer risico. Dat willen we niet. Dat mag niet. We moeten onze militairen zo goed mogelijk beschermen.”

Succes van missies
Om de juiste beslissingen te nemen in uitzendgebied, de juiste aanpak te kiezen, moet een commandant weten wat er speelt (situational awareness). Alleen op deze manier is een conflict te begrijpen (situational understanding). Bijleveld: “Een goede tactische informatiepositie is belangrijk om succesvol te zijn. Je wilt bijvoorbeeld weten wie de echte machthebbers zijn in het operatiegebied. Dit is soms niet de overheid, maar een krijgsheer. Pas als je dit soort informatie hebt, kun je de juiste keuzes maken die leiden tot een succesvolle missie.”

Goede besluiten over missies
De regering kan volgens haar alleen met het juiste beeld een juiste beslissing nemen. Hiervoor zijn inlichtingen nodig. Een eigen informatiepositie is hiervoor onmisbaar. Landen willen niet afhankelijk zijn van de inlichtingen van anderen. De nieuwe Wiv draagt rechtstreeks bij aan eigen informatie.

Bijleveld: “Zolang we geen goed beeld hebben van een conflict, kunnen we als Defensie ook niet bepalen hoe onze bijdrage aan de missie er uit moet zien. Je wilt bijvoorbeeld een juiste keuze maken over de graad van bescherming die onze militairen nodig hebben, hun wapensystemen en de aantallen militairen. Ook moeten we kunnen beoordelen of onze militairen over het juiste mandaat beschikken. Met de nieuwe wet voorkomen we dat we aan een onhaalbare missie beginnen.”

Bron: Defensie