Minister Bijleveld: Defensie blijft op marineterrein Amsterdam

Amsterdam wil het eigenlijk niet. Minister Bijleveld van Defensie blijft echter bij haar standpunt dat Defensie op een groot deel van het marineterrein aanwezig blijft. De veiligheid vraagt erom en Defensie wil zichtbaar in Amsterdam aanwezig blijven aldus de Telegraaf.
Defensie heeft in de loop der jaren veel moeten bezuinigen. Een van die bezuinigingen was in 2013 het besluit dat Defensie het Marine Etablissement Amsterdam stapsgewijs zou gaan verlaten. In 2018 kam Defensie terug op dit voornemen om onder meer het feit dat het strategisch marineterrein goed is voor de zichtbaarheid van Defensie in Amsterdam en dat het terrein goed bruikbaar is als uitvalsbasis voor het handhaven van de veiligheid. Een vervelend besluit omdat de gemeente Amsterdam dit terrein in het centrum graat wil ontwikkelen tot woon- en werkgebied.

Volgens een eerder artikel in Het Parool spreekt een interne Defensienota echter een en ander tegen. Volgens een hoge ambtenaar van het ministerie was er helemaal geen operationeel belang om een groter deel van het terrein voor Defensie bezet te houden.

Een definitief plan voor de verdeling van het eiland naast het Scheepvaartmuseum is er nog niet. Defensie is daarover nog in onderhandeling met de gemeente Amsterdam.