Militair raakt als een van de laatsten eindloonpensioen ook kwijt

Het eindloonpensioen voor de militair verdwijnt vanaf 1 januari 2019. Dat is afgesproken door onderhandelaars van het ministerie van Defensie en de vakbonden. Zij bereikten in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarin is ook een loonsverhoging afgesproken voor dit en komend jaar.
Vooral de aanpassing van de eindloonregeling was een heikel punt. In tegenstelling tot het pensioen van andere ambtenaren — en de meeste Nederlanders — is het pensioen van beroepsmilitairen nog gebaseerd op hun laatst verdiende salaris en niet op het gemiddelde inkomen over hun loopbaan.
‘De huidige eindloonregeling voor militairen staat onder een steeds grotere financiële, beleidsmatige en maatschappelijke druk’, stellen de onderhandelaars de pensioenparagraaf van hun akkoord. De premies stijgen sneller dan voor een tegenwoordig gangbaarder middelloonregeling. Zowel Defensie als de bonden wilden daarvan af.
ABP luidde noodklok over uitvoerbaarheid
Daarnaast luidde ambtenarenpensioenfonds ABP eerder dit jaar de noodklok over de uitvoerbaarheid. Afwijkende regelingen, zoals eindloon, maken volgens het ABP de uitvoering van pensioenen te complex. ‘De grenzen zijn bereikt of soms al overschreden’, zo stelde het ABP in het jaarverslag over 2016.

Het ABP dreigde de regeling voor militairen zelfs eenzijdig aan te passen als er geen oplossing zou komen voor komend jaar. Het had Defensie en de bonden tot 12 oktober de tijd gegeven om met een oplossing te komen. Een woordvoerder van het ambtenarenfonds laat donderdag weten dat de gekozen variant, met een overgangsregeling volgend jaar en afschaffing in 2019, wel ‘uitvoerbaar’ is.

Het loon van militairen en burgerpersoneel gaat met terugwerkende kracht met 2,5% omhoog over dit jaar en met 1,5% in 2018. De achterban van de bonden moet wel nog instemmen met het resultaat.

Bron: FD