In Memoriam: ‘Veteranen-generaal’ Ted Meines

Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines is op 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd overleden. Meines had een belangrijke rol in de totstandkoming van het Nederlandse Veteranenbeleid en was zeer geliefd onder veteranen. Voor hij in voormalig Nederlands-Indië diende, was hij actief in het verzet en hielp onder meer bij het onderbrengen van honderden joodse kinderen.

Prins Bernhard
Meines stond op zeer vriendschappelijke voet met Z.K.H. Bernard Prins der Nederlanden. Die stimuleerde hem om actief te worden in de veteranenwereld. Zo richtte Meines als voorzitter van het Veteranen Legioen Nederland in de jaren 1988/1989 de Stichting Veteranen Platform op, een koepelorganisatie van op dat moment 32 veteranenorganisaties die de belangen van alle Nederlandse veteranen vertegenwoordigden in het overleg met het ministerie van Defensie. Als voorzitter van het Veteranen Platform leverde Meines een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Nederlandse veteranenbeleid.

Wageningen
Verder vervulde Meines – samen met Prins Bernard en de toenmalige Secretaris-generaal van het ministerie van Defensie, mr. Gerard Peijnenburg- een bijzondere rol binnen de organisatie van de herdenkingsactiviteiten op 5 mei in Wageningen. Hij was de motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé. Tijdens dit defilé was Meines paradecommandant ten overstaande van de parade-inspecteur, Prins Bernhard.

Betrokken
Meines toonde zich tot op het laatst zeer betrokken bij de veteranenzaak. Op informele wijze bleef hij in veel contacten de zaak van veteranen bepleiten en woonde hij met grote regelmaat veteranenbijeenkomsten bij. Op die bijeenkomsten nam hij vaak en zeer gepassioneerd het woord, iedere toespraak steevast hartgrondig afsluitend met de woorden ‘Ik hou van jullie!’.

Tot het laatste moment zette hij zich met hart en ziel in voor ‘zijn’ veteranen. Zo pleitte hij afgelopen april in de Tweede Kamer nog vurig voor een veteranencentrum in het oude Paleis Soestdijk – mede als eerbetoon aan ‘zijn’ Prins.

Onderscheidingen
Hij was drager van diverse hoge onderscheidingen, waaronder Ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, het Ereteken voor Verdienste in goud, het Ereteken voor Orde en Vrede, en het Mobilisatie-oorlogskruis. Verder was hij drager van de Yad Vashem medaille en ereburger van de staat Israël.

Wij wensen de familie en naasten veel sterkte. Wij zullen hem missen, maar nimmer vergeten.

Persoonlijk afscheid nemen

Nadere informatie volgt wanneer deze beschikbaar is.

Uitvaart

Nadere informatie volgt wanneer deze beschikbaar is.

Condoleance

Wilt u het condoleanceregister tekenen? Klik dan hier.

Bron: veteraneninstituut