Meldplicht bij bedreiging veiligheid. Marechaussee neemt beveiligingstaken over.

Mensen die de nationale veiligheid bedreigen, kunnen straks een meldplicht opgelegd krijgen. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel daarvoor. De ministers van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie hebben dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Ook voor bepaalde buitenlandse reizen komt er een meldplicht.
Verder wordt er op verzoek van de regering onderzocht of de veiligheidsdiensten die zich in Nederland bezighouden met de bestrijding van terrorisme, versterkt moeten worden. Het kabinet heeft onder meer de geheime diensten AIVD en MIVD, politie, marechaussee en justitie gevraagd om te kijken of ze bij het voortduren van de huidige dreiging, versterkt moeten worden.

Nu zijn de diensten nog in staat om de terroristische dreiging aan te pakken, stelt de regering. Echter, de recente aanslagen in Brussel en Parijs, de arrestaties in Verviers en de vertrekkende en terugkerende Nederlandse jihadgangers tonen aan dat de terroristische dreiging langdurig van aard is. Als in de toekomst blijkt dat de capaciteit moet worden uitgebreid, dan kan de financiering daarvan geen belemmering zijn, benadrukt de regering.

De Koninklijke Marechaussee neemt op korte termijn beveiligingstaken van de politie over. Hierdoor kunnen politieagenten zich meer richten op hun gewone taken aldus Gerard Bouman, de hoogste politiebaas. De bewaking van bijvoorbeeld joodse instellingen, vanwege terreurdreiging, vergt veel capaciteit. Bouman spreekt van een „substantiële ontlasting“ als de marechaussee een deel van dat werk overneemt. „Wij horen in de wijk actief te zijn en willen voortdurend met de bevolking in contact blijven staan om hulp te bieden waar en wanneer dat nodig is. Dat vergt onze volle aandacht en inzet, zeker in tijden waarin spanningen binnen onze samenleving toenemen.” ‘Op straat’ blijft de politie volgens Bouman onverminderd zichtbaar. De politie blijft bijvoorbeeld extra aanwezig op de stations in de vier grote steden.

De Bijstandseenheid van de Koninklijke Marechaussee neemt de bewaking en beveiliging van een aantal ‘objecten’ over. Commandant luitenant-generaal Hans Leijtens: „De Bijstandseenheid is uitstekend uitgerust en voorbereid voor het huidige dreigingsniveau, maar kan – als het erop aankomt – ook héél snel opschalen om nog grotere uitdagingen het hoofd te bieden. Wij bewaken en beveiligen al objecten en personen die voor Nederland van groot belang zijn.”

Bron: Telegraaf