Medewerker Defensie ziek door legionellabesmetting Frederikkazerne

Een medewerker van Defensie is ziek geworden door legionellabesmetting. Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla. Het ministerie van Defensie bevestigt de besmetting. De man is werkzaam in de Frederikkazerne in Den Haag, waar onder meer de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is gehuisvest.

Hoewel het nog niet vaststaat dat de defensiemedewerker op de kazerne de legionellabesmetting heeft opgelopen, laat Defensie het complex momenteel bemonsteren. De resultaten hiervan worden dit weekend bekendgemaakt. Een Defensie-woordvoerder meldt dat er geen gegevens bekend zijn van eerdere ziekmeldingen door legionellabesmetting. ,,Met onze medewerker gaat het gelukkig weer wat beter. De kamer in de kazerne waar hij sliep, is geblokkeerd.’’.
Kazerne
De medewerker zelf weet vrijwel zeker dat hij de besmetting in de kazerne heeft opgelopen. Hij zou zijn werkgever daarover hebben ingelicht, daarbij verwijzend naar eerdere normoverschrijdingen van legionella bij Defensie.
Afgelopen september werd bekend dat de legionellabacterie ook op de Oranjekazerne in het Gelderse Schaarsbergen is aangetroffen. Sommige toiletten waren hierdoor niet bruikbaar.

Dixie
Forum voor Democratie (FvD) stelde eerder dit jaar vragen over een legionella-uitbraak bij Defensie. FvD ontving naar eigen zeggen vanuit verschillende hoeken berichten over de legionella-uitbraak. Verschillende toiletten en douches zouden inderdaad onbruikbaar zijn. Militairen zouden sinds een jaar aangewezen zijn op een Dixie. Op sommige slaapkamers zou geen drinkwater beschikbaar zijn. De leiding op de kazerne gaat bovendien niet adequaat om met het probleem, aldus de partij.

De Defensie-woordvoerder meldt dat de 1100 gebouwen die Defensie in bezit heeft, 1 à 2 keer per jaar worden gecontroleerd op legionella. ,,We hebben daar een strikt protocol voor, zeker op locaties waar onze mensen slapen, zoals kazernes. We inspecteren de waterleidingen in deze gebouwen.’’ Volgens hem worden er naar aanleiding van de recente besmetting geen aanvullende maatregelen genomen.

Legionellabacteriën kunnen zich goed ontwikkelen in leidingen met warm, stilstaand water. Door verneveling van het water, via bijvoorbeeld douches, kan de bacterie worden ingeademd, waardoor vooral mensen met een verminderde weerstand ernstig ziek kunnen worden. Slechts in 5 procent van alle ziektegevallen wordt de bron van de besmetting gevonden.

Bron: AD / Defensie