Marokko gaat dienstplicht weer invoeren. Iets voor Nederland??

Marokko gaat de militaire dienstplicht weer invoeren. Het plan om jongeren tussen de 18 en 25 jaar verplicht achttien maanden te laten dienen, zou onder meer bedoeld zijn om werkloze jongeren perspectief te bieden en ze meer nationaal besef bij te brengen. De dienstplicht werd eerder in 2006 afgeschaft
Het wetsvoorstel is maandag besproken in de ministerraad in Tétouan en is later op de avond in een verklaring van het koninklijk paleis bekrachtigd. Koning Mohammed VI sprak de bevolking ook via de televisie toe ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de Dag van de Revolutie van de Koning en het Volk, maar repte toen met geen woord over de dienstplicht.
Wel deed hij een suggestie hoe de regering de schrijnende werkloosheid onder jongeren aan zou moeten pakken. Met doelgerichte opleidingen, interne stages en beter inspringen op de behoeftes van jonge studenten wil de koning proberen meer jongeren in zijn eigen land aan passende banen te helpen.

Twee paspoorten
Als de dienstplicht in Marokko weer wordt ingevoerd, heeft dat mogelijk gevolgen voor Marokkaanse Nederlanders met twee paspoorten. Op sociale media wordt druk gespeculeerd of zij worden vrijgesteld of de dienstplicht bijvoorbeeld kunnen ‘afkopen’. Studenten en mensen met een handicap worden sowieso vrijgesteld.

De achttien maanden durende dienstplicht werd in 1966 in Marokko ingevoerd en in 1999 verkort tot twaalf maanden. In 2006 werd hij helemaal afgeschaft door de koning. In Marokkaanse media wordt gesuggereerd dat de herinvoering van de dienstplicht is ingegeven door de sociale onlusten in het noorden van Marokko. Door jongeren vroeg te disciplineren zouden ze zich minder snel tegen de autoriteiten keren en zouden ze bovendien makkelijker gerekruteerd kunnen worden voor een carrière in het leger of de politie.

Bron: Volkskrant / Nieuws Marokko.nl (foto)