Marinierskazerne in Apeldoorn?

De gemeente Vlissingen, het waterschap en de provincie Zeeland eisen van Den Haag opheldering over de komst van de marinierskazerne. In een brief aan staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) vragen ze of de gemaakte afspraken nog worden nagekomen.

Reden voor de brief, die de gemeente Vlissingen woensdag publiceerde, zijn naar eigen zeggen geruchten dat onlangs in de ministerraad zou zijn besloten om de kazerne mogelijk naar de gemeente Apeldoorn te verhuizen. De Zeeuwse bestuurders vragen Visser uiterlijk deze week aan hen ‘te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat’.

Kamp Nieuw-Milligen
Mocht het korps inderdaad naar Apeldoorn komen, dan wordt de kazerne in Nieuw-Milligen de thuisbasis. Jarenlang was er sprake van dat het Defensie-terrein daar zou worden afgestoten. Er werd besloten dat Kamp Nieuw-Milligen militair terrein blijft.

Afgelopen december werd duidelijk dat ook Flevoland de mariniers graag welkom heet. Welke plek in de polder de provincie precies voor ogen heeft, bleef echter onduidelijk.