Mariniers over acht jaar naar Nieuw-Milligen

De nieuwe marinierskazerne in Kamp Nieuw-Milligen is eind 2028 klaar. De kazerne moet plaats gaan bieden aan ongeveer 2.130 mensen.
Woensdag schreef staatssecretaris Barbara Visser dit aan de Tweede Kamer. De kosten van de kazerne maakt Defensie niet bekend. Ze geeft wel aan dat het vastgoedproject een investering van tussen de 250 miljoen en 1 miljard euro betreft.

In 2012 werd besloten dat de mariniers uit Doorn naar Vlissingen zouden verhuizen. Dat leidde tot weerstand en het vertrek van veel mariniers. Daarop besloot staatssecretaris Visser vorig jaar een streep door de verhuizing naar Zeeland te zetten hetgeen weer leidde tot veel woede bij de Zeeuwen. Zij kregen een compensatie en excuses van het kabinet.

De Maritime Special Operations Forces (MARSOF) worden ook ondergebracht op de nieuwe marinierskazerne op Kamp Nieuw-Milligen (KNM). Het project voorziet in een nieuwe, toekomstbestendige kazerne voor de mariniers. Het gaat om de eenheden uit het oorspronkelijke project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) en MARSOF. Het Mariniers Opleidingscentrum (MOC) blijft in de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

De special operations forces van de mariniers zitten nu nog op 2 locaties: Doorn en Den Helder. Beide MARSOF-eenheden moeten worden geherhuisvest, vanwege afstoting of omdat een deel van hun huidige onderkomen tijdelijk is. Vanwege de terreurbestrijdingstaak, en de bijhorende reactietijden en daarmee de noodzaak om centraal in het land te worden gevestigd, was de MARSOF-eenheid in Doorn al geen onderdeel van het oorspronkelijke project MARKAZ.

Uit onderzoek blijkt dat Nieuw-Milligen de beste locatie voor de mariniers van MARSOF is. Daarnaast zijn MARSOF en de operationele marinierseenheden sowieso sterk met elkaar verweven. De medezeggenschap (GMC vervanging en verhuizing Van Braam Houckgeestkazerne) is nauw bij het project betrokken.

Nieuwbouw
Om KNM geschikt te maken, wordt het grootste deel van het huidige, sterk verouderde vastgoed vervangen door nieuwbouw. Er komen 1- en 2 persoonslegeringskamers en verschillende soorten kantoorwerkplekken. Verder is er behoefte aan eet- en ontspanningsfaciliteiten en een geneeskundig centrum.

Er komen leslokalen en voorzieningen voor binnen- en buitensport. Voor operationele training blijven de mariniers gebruikmaken van de bestaande schietbanen en oefenterreinen in binnen- en buitenland.

Opslag, stalling en onderhoud
Ook komen er voorzieningen voor opslag- en overslagcapaciteit voor munitie, wapens, verbindingsmiddelen en persoonlijke (gevechts-) uitrusting. Dat geldt tevens voor overkapte parkeerruimte voor militaire (rups-) voertuigen en een garagewerkplaats.

Onderzoek
Voor dit project is een vergelijkingsonderzoek verplicht. Hiermee wordt bepaald welke contractvorm de meeste kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde oplevert. De uitkomst hiervan volgt deze zomer. Op basis van de huidige planning kan de kazerne eind 2028 worden opgeleverd.

Bron: NU.nl / Defensie (foto illustratief)