“Mariniers gaan naar Nieuw Milligen”

Het kabinet heeft er definitief voor gekozen om de marinierskazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen aldus ingewijden in Den Haag in De Telegraaf.
Het kabinet vreest bij een verhuizing naar Zeeland een leegloop bij het Korps Mariniers omdat veel mariniers dichter bij huis willen blijven. Verder is men bang dat er nog meer financiële en andere tegenvallers zullen komen bij deze keuze voor de vestigingsplaats.
Het ministerie van Defensie stelde onlangs aan de ministerraad voor om het besluit uit 2012 voor de bouw in Vlissingen terug te draaien. Staatssecretaris Visser bleef benadrukken dat er nog geen besluit was genomen, maar dat zij persoonlijk grote aarzelingen had over Zeeland. Nu is de knoop dus doorgehakt.

Leegloop Korps Mariniers
De kazerne in Doorn, waar 1800 mariniers zijn ondergebracht, is sterk verouderd, en er is geen ruimte voor uitbreiding. In augustus werd nog besloten om de keuken te sluiten wegens achterstallig onderhoud.

De voorgenomen verhuizing naar Vlissingen was al vier keer uitgesteld. Veel mariniers zagen het niet zitten om met hun gezin in Zeeland te gaan wonen. Dat was een van de redenen voor de leegloop bij het Korps Mariniers.

Bron: NOS / Defensie / Telegraaf