Marine ruimt zware bom op drukke vaarroute

Mijnenjagers brachten vandaag op de Noordzee een vliegtuigbom van 500 pond tot ontploffing. Het zware explosief uit de Tweede Wereldoorlog lag in een druk bevaren gebied voor de kust van Hoek van Holland.

Het onschadelijk maken van de vliegtuigbom gebeurde door de mijnenjagers Zr. Ms. Makkum, Zr. Ms. Urk en de Belgische BNS Crocus. Met de inzet van duikers en de Seafox, een onbemand verkenningsduikvaartuig, werd het explosief tot ontploffing gebracht.

Bedreiging zeevaart

Naar schatting liggen er nog tienduizenden mijnen en vliegtuigbommen uit beide wereldoorlogen op de zeebodem. Hun aanwezigheid bedreigt de zeevaart, die van vitaal belang is voor de Nederlandse economie. Wekelijks varen mijnenjagers uit om deze meldingen op te lossen.

Daarnaast vergroot de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld de kans op een gewapend conflict en de inzet van zeemijnen.

Vervanging mijnenjagers

De huidige 6 mijnenjagers van de Alkmaar-klasse naderen het einde van hun levensduur. Zij worden vanaf 2024 vervangen door 12 nieuwe schepen die België en Nederland samen aanschaffen. De nieuwste mijnenjagers krijgen geavanceerde hulpmiddelen tot hun beschikking. Zij gaan meer gebruikmaken van onbemande systemen, zodat zij efficiënter in mijnengevaarlijk gebied kunnen opereren.